Dílna střihové skladby 1. ročníku 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306RSS2 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Adam BROTHÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam BROTHÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je uvedení do základů teorie a praxe střihové skladby a příprava realizace oborových cvičení 1. ročníku.

Forma studia

lektorská činnost, řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, esejí, kontaktní výuka srovnávacích studií, projekcí

Předpoklady a další požadavky

Připravenost věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení a zároveň schopnost soustředění na sledování programu dílny.

Obsah kurzu

Úkolem předmětu je seznámit studenty se základy střihové skladby filmu a vést je v realizaci jejich praktických cvičení. Základními tématy jsou vytváření časoprostorových vztahů v kinematografickém díle, realizace elementárních střihových situací (osa, paralelní, křížový střih atd.) a reprodukce stylotvorných skladebných postupů němé éry.

Plán výuky:

Doporučená nebo povinná literatura

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. skripta FAMU

Karel Reisz, Umění filmové skladby. skripta FAMU

Jerzy Plažewski, Filmová řeč. Orbis, Praha 1967.

Jan Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. skripta FAMU, Praha 1983.

Jan Kučera, Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha 1961.

S. M. Ejzenštejn, Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha 1959.

Béla Balász, Film, vývoj a podstata nového umenia. SVKL, Bratislava 1957

Ernest Lindgren, Filmové umění. ÚPF, Praha 1961

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky ke klauzurám /obvykle začátek září/:

-Dokončené a předělané Elementární cvičení, se zvukovou kompozicí na 16mm dvoupásu

-Autorský film; zkonzultovaná a přepracovaná verze.

-Střih - spolupráce s ostatními katedrami: např. Malá nebo Velká etuda KR, Dokumentární film 1.ročníku KDT atd.

Ke klauzurám se odevzdávají dva filmy - pravidla spolupráce a Autorský film.

Součástí prezentace je psaná explikace obou filmů v rozsahu cca do jedné A4 normostrany.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
BROTHÁNEK A.
14:50–17:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–17:15 Adam BROTHÁNEK Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů