Základy střihové skladby

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
306BPR3 Bakalářská pedagogická praxe 3 (Praktika)
 
česky Z 1 26S zimní Předmět není vypsán
306CCC Cvičení Cinematography CIN KK
 
anglicky Z 2 30CS letní Předmět není vypsán
306DFUČ1 Dílna filmového učitelství 1
 
česky Z 2 20S zimní Předmět není vypsán
306DFUČ2 Dílna filmového učitelství 2
 
česky ZK 2 20S letní Předmět není vypsán
306EEM2 European Editing Masterclass 2
 
anglicky, česky Z 4 80CS+12DS zimní i letní Předmět není vypsán
302FIRE1 Filmová řeč 1
 
česky Z 1 2PT zimní Předmět není vypsán
302FIRE2 Filmová řeč 2
 
česky ZK 2 2PT letní Předmět není vypsán
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3
 
anglicky Z 2 2PT letní Předmět není vypsán
306MOCI1 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 1
 
česky Z 2 40CS+4DS zimní i letní Předmět není vypsán
306MOCI2 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 2
 
česky Z 2 40CS+4DS zimní i letní Předmět není vypsán
306MOCI3 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 3
 
česky Z 2 40CS+4DS zimní i letní Předmět není vypsán
306PPM Pedagogická praxe (mimo Praktik)
 
česky Z 3 26CS+42DS zimní i letní Předmět není vypsán
306SMAF Střihová skladba v multimediích a animovaném filmu
 
česky Z 1 20SS letní Předmět není vypsán
306ZPC1 Závěrečné projekty CDM 1
 
anglicky Z 4 120CS letní Předmět není vypsán
306ZPC2 Závěrečné projekty CDM 2
 
anglicky Z 4 120CS zimní i letní Předmět není vypsán
306UFW1 Účast na festivalech a workshopech 1
 
česky Z 2 40CS zimní i letní Předmět není vypsán