Dílna filmového učitelství 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DFUČ2 zkouška 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Filmová výchova představuje dynamicky se rozvíjející umělecko-pedagogický obor, pro nějž bude v průběhu akademického roku 2023/2024 vytvořeno na FAMU formou nového studijního programu „Filmová a audiovizuální výchova“ první akademické pracoviště v kontextu českého vysokého školství. Seminář „Dílna filmového učitelství I, II“ rozvržený pro akademický rok 2022/2023 nabídne studentům úvodní zevrubný ponor do tématu pedagogického působení v oblasti filmové výchovy a pokusí se otevřít i otázku didaktických problémů výuky střihové skladby.

ZS bude věnován představení základních východisek oboru spočívajících ve využívání výrazových možností filmu pro pedagogické cíle a pojmenování forem didaktických transformací filmových principů do populárně-naučného rozměru. Semináře budou převážně koncipovány formou praktických ilustrací didaktických principů, do kterých se budou studenti zapojovat jako účastníci i spolutvůrci. Vyústěním ZS bude prezentace koncepce studentských didaktických projektů (zahrnujících praktické ilustrace), které budou vyvíjeny a realizovány v průběhu LS.

Výuka LS se bude odvíjet formou průběžných konzultačních dílen umělecko-pedagogických projektů studentů a tzv. specializačních seminářů, během kterých budou studenti seznamováni s výraznými formami filmově-výchovné práce, a přitom zapojováni do praxe formou lektorské asistence. Časová dotace a termíny přednášek v rozvrhu LS se mohou průběžně proměňovat.

1 x za 14 dní, čtvrtek 18:10 – 21:25, učebna 311, KSS

16.2. / 4 hod / Úvod do oborového hledání II

2.3. / 4 hod / Specializace I + Konzultační dílna

16.3. / 4 hod / Specializace II + Konzultační dílna

30.3. / 4 hod / Prezentace závěrečných projektů a jejich pedagogicko-didaktická reflexe

13.4. / 4 hod / Prezentace závěrečných projektů a jejich pedagogicko-didaktická reflexe

Výsledky učení

Seminář nabídne studentům úvodní zevrubný ponor do tématu pedagogického působení v oblasti filmové výchovy a pokusí se otevřít i otázku didaktických problémů výuky střihové skladby.

Předpoklady a další požadavky

Seminář navazuje na obsah předmětu Dílna filmového učitelství I

Literatura

Forejt, Jiří. Filmová výchova: úvod do oborového hledání. Disertační práce. Praha: FAMU, 2022.

Hodnoticí metody a kritéria

Studentky a studenti budou průběžně vyvíjet a konzultovat vlastní didaktický projekt, který budou v závěru semestru prezentovat před spolužáky a pedagogy. Závěrečné hodnocení proběhne formou společné pedagogicko-didaktické reflexe.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů