Obraz v klidu, obraz v pohybu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306OKP1 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Srovnávací seminář sledující dynamické vztahy řeči filmu, i v jeho hraničních polohách, a jiných jazykových systémů. Všímá si zejména rozdílu mezi myšlením alfabetickým (jazyk v užším slova smyslu) a myšlením v obrazech (překračující běžný sémiologický výklad). Seminář prosazuje myšlení o FILMU - jakožto PROCESU a staví jej proti reduktivnímu vnímání FILMU - jakožto ARTEFAKTU. Sleduje především dynamiku vztahu a podstatnost asociativní vzdálenosti mezi vizuální a auditivní a složkou racionální a iracionální.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Seznam doporučené literatury:

Antonín Artaud, Divadlo a jeho dvojenec, Herrmann & synové, 1994, 174 stran

Gaston Bachelard, Psychoanalýza ohně, Mladá fronta, 1994, 136 stran, ISBN 80-204-0505-4

Roland Barthes, Camera Lucida, Hill and Wang, 2010, 144 stran, ISBN-10: 0374532338, ISBN-13: 978-0374532338

Robert Bresson, Poznámky o kinematografu, Dauphin, 1998, 115 stran, ISBN 80-86019-68-3

Lewis Carroll, Alenka v říši divů, Aurora, 1999, 128 stran, ISBN 80-85974-75-4

Vratislav Effenberger, Surovost života a cynismus fantasie, Orbis 1991, 257 stran, ISBN 80-235-0040-6

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie, Fra, 2013, 104 str., ISBN 978-80-86603-79-7

Rudolf E. Kuenzli: Dada and Surrealist Film. Cambridge 1996.

Arthur Rimbaud, Verše, SNKLHU, 1956, 217 stran

Jan Švankmajer, Hmat a imaginace, Kozoroh, 1994, 235 str.

Jan Švankmajer, Síla imaginace, Dauphin, 2001, 271 str., ISBN 80-7272-045-7, 80-204-0922-X

Seznam doporučených filmů:

Robert Bresson, Peníze

Jean-Luc Godard, Weekend

Jean-Luc Godard, JLG-JLG

Werner Herzog, Grizzly Man

Nicolas Humbert-Werner Penzel, Step Across the Border

Nicolas Humbert-Werner Penzel, Middle of the Moment

Jan Švankmajer, Kostnice

Jan Švankmajer, Zánik domu Usherů

Hodnoticí metody a kritéria

70% účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů