Zjednodušený studijní plán Střihová skladba - bakalář_2021

Katedra střihové skladby

Studijní program: Střihová skladba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306ATS Asistence pro 2. ročník - Televizní střih záznamu Z 1
306RSS1 Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 Z 2
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
306FTS Fotoscénář Z 2
306NEA1 Non-linear editing/Avid Media Composer 1 Z 1
306OSE1 Oborový seminář 1 Z 1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
306SAC Střih atelierového cvičení - Avid Z 1
306TSF Technologie střihu 16 a 35 mm Z 1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
306TSS1 Teorie střihové skladby 1 ZK 2
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
306ZTV Živý střih: TV cvičení pro 1. ročník Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306EEM1 European Editing Masterclass 1 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
306AFL Autorský film 1. ročníku KSS Z 3
306RSS2 Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 Z 2
306ESK Elementární skladebné cvičení Z 4
306HPK1 Hostování na projekcích klauzur 1 Z 1
306KSO1 Katederní soustředění v Poněšicích 1 Z 2
306KLA1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
306NEA2 Non-linear editing/Avid Media Composer 2 Z 1
306OSE2 Oborový seminář 2 Z 1
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce Z 1
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
306SPC1 Společná cvičení 1 Z 6
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio Z 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306EEM1 European Editing Masterclass 1 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
306BPR1 Bakalářská pedagogická praxe 1 (Praktika) Z 1
306DS1 Dílna střihové skladby 1 Z 2
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 Z 1
306KDBC1 Konzultační dílna 2.ročníku 1 Z 1
306OSE3 Oborový seminář 3 Z 1
306OKP1 Obraz v klidu, obraz v pohybu 1 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
306SZV Střihová skladba zvuku ZK 1
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 ZK 2
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih Z 2
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306EEM1 European Editing Masterclass 1 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306AZS Asistence pro 3. ročník: Živý střih - malá hudební skupina Z 1
306DS2 Dílna střihové skladby 2 Z 2
306DP Dokumentární portét Z 5
306DZ2 Dramaturgie zvuku 2 ZK 2
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 Z 1
306HPK2 Hostování na projekcích klauzur 2 Z 1
306KSO2 Katederní soustředění v Poněšicích 2 Z 2
306KLA2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
306KDBC2 Konzultační dílna 2.ročníku 2 Z 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
306OSE4 Oborový seminář 4 Z 1
306OKP2 Obraz v klidu, obraz v pohybu 2 Z 1
306SP1 Seminář k diplomové práci 1 Z 1
306SPC2 Společná cvičení 2 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306EEM1 European Editing Masterclass 1 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306BPR2 Bakalářská pedagogická praxe 2 (Praktika) Z 1
306DS3 Dílna střihové skladby 3 Z 2
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 ZK 2
306OSE5 Oborový seminář 5 Z 1
306PD1 Praktická dramaturgie 1 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
306SP2 Seminář k diplomové práci 2 Z 2
306TSS3 Teorie střihové skladby 3 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306EEM1 European Editing Masterclass 1 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306BAF Bakalářský film KSS Z 8
306DS4 Dílna střihové skladby 4 Z 2
306HPK3 Hostování na projekcích klauzur 3 Z 1
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 Z 2
306KSO3 Katederní soustředění v Poněšicích 3 Z 2
306OSE6 Oborový seminář 6 Z 1
306PD2 Praktická dramaturgie 2 ZK 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
306SP3 Seminář k diplomové práci 3 Z 2
306SPC3 Společná cvičení 3 Z 6
306ZSM Živý střih: malá hudební skupina Z 3
Kreditů z povinných předmětů 32
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306EEM1 European Editing Masterclass 1 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60