Zjednodušený studijní plán Střihová skladba - bakalář_2021

Katedra střihové skladby

Studijní program: Střihová skladba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306ATS Asistence pro 2. ročník - Televizní střih záznamu Z 1
306RSS1 Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 Z 2
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
306FTS Fotoscénář Z 2
306NEA1 Non-linear editing/Avid Media Composer 1 Z 1
306OSE1 Oborový seminář 1 Z 1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
306SAC Střih atelierového cvičení - Avid Z 1
306TSF Technologie střihu 16 a 35 mm Z 1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
306TSS1 Teorie střihové skladby 1 ZK 2
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
306AFL Autorský film 1. ročníku KSS Z 3
306RSS2 Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 Z 2
306ESK Elementární skladebné cvičení Z 4
306HPK1 Hostování na projekcích klauzur 1 Z 1
306KSO1 Katederní soustředění v Poněšicích 1 Z 2
306KLA1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
306NEA2 Non-linear editing/Avid Media Composer 2 Z 1
306OSE2 Oborový seminář 2 Z 1
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
306SPC1 Společná cvičení 1 Z 6
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio Z 1
306TETE Televizní technika a technologie ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
306AZS Asistence pro 3. ročník: Živý střih - malá hudební skupina Z 1
306BPR1 Bakalářská pedagogická praxe 1 (Praktika) Z 1
306DS1 Dílna střihové skladby 1 Z 2
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 Z 1
306KDBC1 Konzultační dílna 2.ročníku 1 Z 1
306OSE3 Oborový seminář 3 Z 1
306OKP1 Obraz v klidu, obraz v pohybu 1 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
306SZV Střihová skladba zvuku ZK 1
306TSS2 Teorie střihové skladby 2 ZK 2
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih Z 2
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DS2 Dílna střihové skladby 2 Z 2
306DP Dokumentární portét Z 5
306DZ2 Dramaturgie zvuku 2 ZK 2
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 Z 1
306HPK2 Hostování na projekcích klauzur 2 Z 1
306KSO2 Katederní soustředění v Poněšicích 2 Z 2
306KLA2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
306KDBC2 Konzultační dílna 2.ročníku 2 Z 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
306OSE4 Oborový seminář 4 Z 1
306OKP2 Obraz v klidu, obraz v pohybu 2 Z 1
306SP1 Seminář k diplomové práci 1 Z 1
306SPC2 Společná cvičení 2 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306BPR2 Bakalářská pedagogická praxe 2 (Praktika) Z 1
306DS3 Dílna střihové skladby 3 Z 2
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 ZK 2
306OSE5 Oborový seminář 5 Z 1
306PD1 Praktická dramaturgie 1 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
306SP2 Seminář k diplomové práci 2 Z 2
306TSS3 Teorie střihové skladby 3 ZK 2
306ZSM Živý střih: malá hudební skupina Z 3
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306BAF Bakalářský film KSS Z 8
306DS4 Dílna střihové skladby 4 Z 2
306HPK3 Hostování na projekcích klauzur 3 Z 1
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 Z 2
306KSO3 Katederní soustředění v Poněšicích 3 Z 2
306OSE6 Oborový seminář 6 Z 1
306PD2 Praktická dramaturgie 2 ZK 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
306SP3 Seminář k diplomové práci 3 Z 2
306SPC3 Společná cvičení 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Bc_KSS
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSS
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSS
výběr ze skupiny Základy střihové skladby
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60