Přehled dějin české kinematografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DCEK1 zkouška 3 3 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 21 až 36 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jindřiška BLÁHOVÁ, Ivan KLIMEŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jindřiška BLÁHOVÁ, Ivan KLIMEŠ

Obsah

Dějiny kinematografie v českých zemích do roku 1970. Výklad je koncipován jako komplexní obraz vývoje filmového oboru, tj. zahrnuje právní rámec oboru v jednotlivých etapách, proces institucionalizace, otázky kinofikace, budování výrobního zázemí, vývoj hlavních filmových profesí, zrod filmového školství, objem filmové výroby, základní trendy ve filmové tvorbě s akcentem na hraný film s četnými ukázkami, žánrovou a tematickou skladbu a její kulturně-historické kontexty etc.

Přednáška se soustředí na kinematografické dění na území dnešní České republiky, nicméně s přihlédnutím i k poválečnému vývoji na Slovensku. Akcentuje systémové principy oboru a jejich proměny v závislosti na společenském, tj. i politickém vývoji. V prvních dekádách 20. století průběžně upozorňuje na proměny společenského statusu filmového média, na rozdíly v typu kinematografických aktivit z pozic provincie za Rakouska-Uherska a z perspektivy národní kinematografie samostatného státu s přihlédnutím ke kulturně etnickému chápání tohoto pojmu. Sleduje genezi filmařských profesí, výrobního zázemí oboru, státní ingerence do oboru, výrazné generační nástupy filmařů i jednotlivé osobnosti. V případě vlastní filmové tvorby je kladen velký důraz na její kulturně-historické kontexty.

Přednášky obsahují řadu filmových ukázek a jsou vždy doplněny projekcí celovečerního filmu.

Tématické okruhy:

 1. Rakousko-Uhersko
 2. Rakousko-Uhersko
 3. Dvacátá léta
 4. Nástup zvuku a 30. léta
 5. Protektorát
 6. Protektorát
 7. Zestátnění
 8. Poúnorová kinematografie
 9. První polovina 50. let
 10. Začátek nové vlny
 11. Dokumentární film 50. a 60. let

12 Animovaný film

1) 3. 10. Cikáni(1921)

2) 10. 10. Erotikon (1929)

3) 17. 10. Batalion (1927)

4) 24. 10. Marijka nevěrnice (1933)

5) 31. 10. Ze soboty na neděli (1931)

6) 7. 11. Extase (1932)

7) 14. 11. Šťastnou cestu (1943)

8) 21. 11. Daleká cesta (1948/1949)

9) 28. 11. Dědeček automobil (1956)

10) 5. 12. Postava k podpírání (1963) + O něčem jiném (1963)

11) 12. 12. Křik (1963)

12) 19. 12.Happy end (1967)

13) 2. 1. Maratón (1968) / Spřízněni volbou (1968)

Výsledky učení

Přednáška poskytuje základní sumu informací o domácí filmové kultuře a systému jejího financování v jednotlivých etapách vývoje.

Předpoklady a další požadavky

Znalost české kinematografie - schopnost analýzy, reflexe.

Literatura

Povinná literatura:

ČESÁLKOVÁ, Lucie. Atomy věčnosti: český krátký film 30. až 50. let. Vyd. 1. Praha: NFA, 2014. 430 s. ISBN 978-80-7004-163-5.

DOLEŽAL, Jiří. Česká kultura za protektorátu: školství, písemnictví, kinematografie. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 1996. 284 s. Knihovna Iluminace; sv. 8. ISBN 80-7004-085-8.

KLIMEŠ, Ivan. Kinematograf! Věnec studií o raném filmu. Praha: Casablanca - Václav Žák, NFA, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87292-22-8

KLIMEŠ, Ivan. Kinematografie a stát v českých zemích 1895 – 1945. Praha: Filozofická fakulta UK, 2016. 575 s. ISBN 978-80-7308-641-1.

SYLVESTROVÁ, Marta, ed. Český filmový plakát 20. století. Brno – Praha: Moravská galerie v Brně – Exlibris Praha, 2004. 495 s. ISBN 80-7027-125-6.

SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Vydání první. Praha: Národní filmový archiv, 2016. 419 s. ISBN 978-80-7004-177-2.

Prameny a vzpomínky

Jak byl znárodněn československý film ? svědectví a dokumenty. Film a doba 11, 1965, č. 2 ? 5, 7 ? 9, 12.

KSČ a československá kinematografie. Praha 1981, s. 67 ? 71 (usnesení z dubna 1950).

Záznam na paměť. Iluminace 3, 1991, č. 2, s. 83 ? 105.

KLOS, Elmar: S odstupem času? Iluminace 3, 1991, č. 2, s. 106 ? 114.

VÁVRA, Otakar: Podivný život režiséra. Obrazy vzpomínek. Praha 1996.

Znárodněný film a pokusy o jeho ?odnárodnění?. Praha 1947.

Český film I - doporučené filmy:

Tonka Šibenice (1930)

Pudr a benzin (1931)

Peníze nebo život (1932)

Před maturitou (1932)

Extase (1933)

Řeka (1933)

Hej rup! (1934)

Marijka nevěrnice (1934)

Jánošík (1935)

Maryša (1935)

Bílá nemoc (1937)

Filosofská historie (1937)

Cech panen kutnohorských (1938)

Zborov (1938)

Cesta do hlubin študákovy duše (1939)

Eva tropí hlouposti (1939)

Kouzelný dům (1939)

Kristián (1939)

Ohnivé léto (1939)

Babička (1940)

Pohádka máje (1940)

Jan Cimbura (1941)

Noční motýl (1941)

Barbora Hlavsová (1942)

Šťastnou cestu (1943)

Muži bez křídel (1946)

Čapkovy povídky (1947)

Nevíte o bytě? (1947)

Siréna (1947)

Uloupená hranice (1947)

Krakatit (1948)

Návrat domů (1948)

Svědomí (1948)

Daleká cesta (1949)

Němá barikáda (1949)

Pytlákova schovanka (1949)

Vstanou noví bojovníci (1950)

Císařův pekař ? Pekařův císař (1951)

Divotvorný klobouk (1952)

Pyšná princezna (1952)

Jan Hus (1954)

Stříbrný vítr (1954)

Cesta do pravěku (1955)

Dědeček automobil (1956)

Ztracenci (1956)

Škola otců (1957)

Štěňata (1957)

Vlčí jáma (1957)

Touha (1958)

Tři přání (1958)

Vynález zkázy (1958)

Zde jsou lvi (1958)

Žižkovská romance (1958)

Kam čert nemůže (1959)

Král Šumavy (1959)

Probuzení (1959)

Romeo, Julie a tma (1959)

Velká samota (1959)

Holubice (1960)

Vyšší princip (1960)

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence.

Každý semestr je zakončen písemnou zkouškou. Bodové hodnocení: A: 100-90; B: 89-75; C: 74-65; D: 64-50, E:49-35

Poznámka

Přehledovou přednášku posluchači 3. ročníku FAMU sdílí se studenty oboru Filmová věda na Katedře filmových studií FF UK. Přednáška pokrývá období od počátků kinematografie do roku 1960 a poskytne studentům relativně komplexní, ovšemže jen rámcový obraz vývoje celého kinematografického oboru v českých zemích a na Slovensku. Vedle aspektů řemeslné profesionalizace a pozvolného uměleckého zrání (zejména v oblasti hraného filmu), vedle společenských funkcí českého filmu v jednotlivých obdobích a kontaktů filmu s literaturou a s divadlem, resp. relací s tradičními uměleckými obory vůbec, budou předmětem přednášek i proměny statusu kinematografie v hospodářském a politickém životě první i druhé republiky a za protektorátu stejně jako po zestátnění oboru v roce 1945. Přednáška je tříhodinová, na ni naváže projekce nejméně jednoho celovečerního filmu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
KLIMEŠ I.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
KLIMEŠ I.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Ivan KLIMEŠ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
St 11:30–13:55 Ivan KLIMEŠ Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů