Elementární skladebné cvičení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306ESK zápočet 4 80 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 40 až 60 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Úkolem studenta je vytvořit krátký příběh dle tradiční struktury dramatu (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) s využitím těchto skladebných postupů: paralelní montáž, křížový střih, elipsa, významový detail, navázání pohybu střihem (např. kopání krumpáčem ve 2 a více záběrech apod.).

Cílem cvičení je praktické osvojení základů filmového vyprávění z hlediska dramaturgického (protagonista, konflikt, hlavní motiv, křížový motiv atd.), pravidel filmové řeči a podmínek skladebného snímání (předsnímací jednoty, pravidlo osy), při střihu pak osvojení základních principů skladby záběrů (výběr, pořadí a délka záběrů) a střihové vazby (plynulost, kontinuita a diskontinuita času a prostoru apod.), včetně práce se synchronním i asynchronním zvukem.

Cvičení je realizováno kompletně technologií 16mm filmu včetně práce na střihacím stole a finální projekce. Student realizuje cvičení samostatně v profesích námět, scénář, režie, střih a zvuk.

Výsledky učení

Získané znalosti a dovednosti:

ve vyprávění (analýza)

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student realizuje cvičení samostatně (námět, scénář, režie, kamera, střih, zvuk) a dodrží technologický postup (zejména si nepomáhá přepisem materiálu a pomocným digitálním střihem).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů