Asistence pro 2. ročník - Televizní střih záznamu

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306ATS Z 1 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vítězslav ROMANOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získané kompetence:

-Studenti prověří vlastní kreativitu, psychickou odolnost, osobní odpovědnost a organizační schopnosti.

-Pochopí tříkamerový řetězec, logiku rozmístění kamer, specifickou práci s časoprostorem.

-Pochopí nutnost zkoušení scény nanečisto a nezbytnost příprav pro plynulý sled záběrů

ve scéně. Také porozumí principu odbavení živých přenosů.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

--

Obsah kurzu

Získávání znalostí ve vlastní profesi prostřednictvím rozborů televizních děl, seznamováním s užívanými technologiemi v televizní praxi. Tím dochází k rozvíjení vlastního tvůrčího potenciálu.

Studenti absolvují praktické cvičení ve Studiu FAMU, kde je instalovaný řetězec minimálně tří kamer. Jejich úkolem je být nápomocný studentům druhému ročníku při realizaci krátké hrané etudy v dané lokaci v různých pozicích. Vyzkouší pozici asistenta kamery i prvního asistenta režie, na chvíli také

pozici hlavního TV kameramana a střihače.

Doporučená nebo povinná literatura

--

Hodnoticí metody a kritéria

Účast, vypracování vlastního praktického cvičení.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů