Asistence pro 2. ročník - Televizní střih záznamu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306ATS zápočet 1 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Získávání znalostí ve vlastní profesi prostřednictvím rozborů televizních děl, seznamováním s užívanými technologiemi v televizní praxi. Tím dochází k rozvíjení vlastního tvůrčího potenciálu.

Studenti absolvují praktické cvičení ve Studiu FAMU, kde je instalovaný řetězec minimálně tří kamer. Jejich úkolem je být nápomocný studentům druhému ročníku při realizaci krátké hrané etudy v dané lokaci v různých pozicích. Vyzkouší pozici asistenta kamery i prvního asistenta režie, na chvíli také

pozici hlavního TV kameramana a střihače.

Výsledky učení

Získané kompetence:

-Studenti prověří vlastní kreativitu, psychickou odolnost, osobní odpovědnost a organizační schopnosti.

-Pochopí tříkamerový řetězec, logiku rozmístění kamer, specifickou práci s časoprostorem.

-Pochopí nutnost zkoušení scény nanečisto a nezbytnost příprav pro plynulý sled záběrů

ve scéně. Také porozumí principu odbavení živých přenosů.

Předpoklady a další požadavky

--

Literatura

--

Hodnoticí metody a kritéria

Účast, vypracování vlastního praktického cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů