English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Praktika oboru fotografie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307POF Z 1 24/S česky zimní
Garant předmětu:
Martin STECKER
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin STECKER
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Základní seznámení s oborem fotografie.

Forma studia:

Místo a čas konání:

UVS Beroun, podle zařazení do skupin ve dvou turnusech podle rozpisu.

Doporučený čas odjezdu je v 8:17 z nádraží Smíchov, nebo v 8:00 nebo 8:30 od stanice metra Nové Butovice.

Cíl úvody:

Studenti budou seznámeni s teoretickými základy fotografie, vývojem techniky v závislosti na rozvoji možností záznamu na světlocitlivou vrstvu. Úvod do historie fotografie a přednášky studentů na toto téma v rámci předmětu pedagogická praxe.

Cíl praktika:

Praktika poskytnou základní seznámení s problematikou fotografického zobrazování ve čtyřech tématických okruzích, laboratorního zpracování a zvětšování černobílých fotografií. Studenti, rozdělení do menších skupin, projdou postupně jednotlivými pracovišti, kde po praktických ukázkách postupů s teoretickým výkladem budou vedeni k samostatné práci a ověření si získaných poznatků. Výsledky práce vzniklé na všech pracovištích budou společně hodnocené. Společné hodnocení vzniklých prací bude sloužit k další výuce v posuzování chybných či správných postupů. Studenti se seznámí jak s klasickými analogovými postupy fotografie černobílé (portrét, postava) i barevné (dokument) tak s digitální technikou za využití počítačového zpracování (table top, zátiší).

Pedagogické vedení:

Mgr. Martin Stecker (vedoucí), doc. Jaroslav Bárta, Ing. Jiří Petera a studenti Katedry fotografie jako asistenti.

Studenti musí mít s sebou vlastní funkční analogový fotoaparát na kinofilm!

Studenti si vezmou osobní věci na ubytování spací pytel a karimatka. (Jsou zde pouze 2 pokoje o kapacitě 6 a 7 lůžek, ostatní studenti mohou spát v tělocvičně) K dispozici je i kuchyňka.

Předpoklady a další požadavky:

Atestace:

Zápočet uděluje vedoucí praktik při splnění těchto podmínek:

Aktivní účasti na konání praktik.

Provedení zadaných úkolů a jejich vyhodnocení příslušným pedagogem.

Obsah kurzu:

1/ Fotografie v ateliéru (portrét a zátiší) - práce se světlem a velkoformátovým přístrojem (Mgr. M. Stecker)

Ateliér A - seznámení s technikou v ateliéru, velkoformátovým přístrojem, jeho možnostmi a užitím, fotografování předmětů, zátiší, table top - výsledné práce realizované digitální technikou

2/ Fotografie v ateliéru (portrét, postava) - práce s modelem a fotoaparátem na střední formát (Mgr. M. Stecker a studenti Katedry fotografie.

Ateliér B - portrét, postava, skupinový portrét, způsoby svícení, práce se zábleskovým zařízením - výsledné práce realizované na černobílý negativ 6x7 cm, černobílé zvětšeniny

Pozor !!! práci v atelierech si studenti volí podle zájmu. V atelieru je maximální počet 10 studentů.

3/ Fotografie v plenéru (dokument) - (doc. J. Bárta, Steckerová)

Práce s kinofilmovým přístrojem, reportážní a dokumentární fotografie, člověk, město, krajina, přístupy k tématu, obrazová skladba, ukázky práce s digitálním přístrojem - výsledné práce realizované vlastním fotoaparátem na dodaný barevný negativní kinofilm, barevné zvětšeniny 10x15 cm zpracované v minilabu

4/ Laboratorní zpracování (práce v temné komoře) - (Ing. J. Petera, studenti KF a Mgr. M. Stecker)

Vyvolávání filmů, pořízení zvětšenin z černobílých negativů

5/ Výběr a adjustace fotografií pro výstavu, jejíž zahájení bude v pátek na konci druhého běhu kurzu v 17:00 v Galerii Jiřího Jeníčka v Berouně. (doc. J. Bárta, J. Steckerová)

Doporučená nebo povinná literatura:

Budou specifikovány vedoucím praktik

Hodnoticí metody a kritéria:

Atestace:

Zápočet uděluje vedoucí praktik při splnění těchto podmínek:

Aktivní účasti na konání praktik.

Provedení zadaných úkolů a jejich vyhodnocení příslušným pedagogem.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018