Praktika oboru fotografie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307POF Z 1 24S česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Základní seznámení s oborem fotografie.

Forma studia

Místo a čas konání:

UVS Beroun, podle zařazení do skupin ve dvou turnusech podle rozpisu.

Cíl úvody:

Studenti budou seznámeni s teoretickými základy fotografie, vývojem techniky v závislosti na rozvoji možností záznamu na světlocitlivou vrstvu. Úvod do historie fotografie a přednášky studentů na toto téma v rámci předmětu pedagogická praxe.

Cíl praktika:

Praktika poskytnou základní seznámení s problematikou fotografického zobrazování ve čtyřech tématických okruzích, laboratorního zpracování a zvětšování černobílých fotografií. Studenti, rozdělení do menších skupin, projdou postupně jednotlivými pracovišti, kde po praktických ukázkách postupů s teoretickým výkladem budou vedeni k samostatné práci a ověření si získaných poznatků. Výsledky práce vzniklé na všech pracovištích budou společně hodnocené. Společné hodnocení vzniklých prací bude sloužit k další výuce v posuzování chybných či správných postupů. Studenti se seznámí jak s klasickými analogovými postupy fotografie černobílé (portrét, postava) i barevné (dokument) tak s digitální technikou.

Pedagogické vedení:

doc. Mgr. Martin Stecker (vedoucí), hosté - kolegové z oblasti historie a teorie fotografie a studenti Katedry fotografie jako asistenti.

Studenti musí mít s sebou vlastní funkční analogový fotoaparát na kinofilm!

Předpoklady a další požadavky

Atestace:

Zápočet uděluje vedoucí praktik při splnění těchto podmínek:

Aktivní účasti na konání praktik.

Provedení zadaných úkolů a jejich vyhodnocení příslušným pedagogem.

Obsah kurzu

Místo a čas konání:

UVS Beroun, Barrandova 30, podle zařazení do skupin ve dnech 12. – 13. 09. a 19. – 20. 09. 2019.

Doporučený čas odjezdu vlaku je v 8:15 z Prahy hl. nádraží, v 8:23 z nádraží Smíchov příjezd do Berouna v 8:52.

Cíl úvody:

Studenti budou seznámeni s teoretickými základy fotografie, vývojem techniky v závislosti na rozvoji možností záznamu na světlo citlivou vrstvu, úvod do historie fotografie a přednášky studentů na toto téma v rámci předmětu pedag. praxe.

Cíl praktika:

Praktika poskytnou základní seznámení s problematikou fotografického zobrazování ve čtyřech tématických okruzích, laboratorního zpracování a zvětšování černobílých fotografií. Studenti, rozdělení do menších skupin, projdou postupně jednotlivými pracovišti, kde po praktických ukázkách postupů s teoretickým výkladem budou vedeni k samostatné práci a ověření si získaných poznatků. Výsledky práce vzniklé na všech pracovištích budou společně hodnocené. Společné hodnocení vzniklých prací bude sloužit k další výuce v posuzování chybných či správných postupů. Studenti se seznámí jak s klasickými analogovými postupy fotografie černobílé (portrét, postava) i barevné (dokument) tak s digitální technikou za využití počítačového zpracování.

Pedagogické vedení:

doc. Mgr. Martin Stecker (vedoucí), Mgr. Michal Šimůnek, MgA. Jan Douša, Jarmila Steckerová a studenti Katedry fotografie jako asistenti.

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum:

Studenti musí mít s sebou vlastní funkční analogový fotoaparát na kinofilm!

Vzhledem k rekonstrukci jsou zde pouze omezené možnosti ubytování a to: 2 pokoje o kapacitě 5 a 7 lůžek a 4 pokoje po dvou lůžkách. Celkem 20 lůžek. Ostatní studenti odjedou kolem 20 hod do Prahy a vrátí se na 9.30hod. Poplatek za ubytování činí 55 Kč. K dispozici je kuchyňka. Svačinu a pití s sebou, v dosahu není žádný obchod.

Rozsah: 2 dny

Místo a čas konání + průběh:

Beroun, Učební, výcvikové a ubytovací středisko, Barrandova 30, čtvrtek (9.30) – pátek (cca 20.00)

Studenti se na místo dostaví individuálně. Odjezd vlakem ze stanice Praha hl. nádraží nebo ze Smíchovského nádraží. Cesta od vlakového nádraží v Berouně k UVS Beroun trvá cca 10 minut.

Studenti budou rozděleni do čtyř skupin. Praktika se uskuteční v UVS Beroun ve dvou ateliérech, dvou fotokomorách a exteriérová cvičení na vybraných místech ve městě. Časový harmonogram s rozdělením práce na jednotlivých pracovištích bude k dispozici na místě před zahájením výuky.

Tématické okruhy a vedoucí pedagogové:

1/ Fotografie v ateliéru (portré, postava) – práce se světlem, modelem a digitálním a velkoformátovým přístrojem (M. Stecker) a studenti Katedry fotografie

Ateliér A – portrét, postava, skupinový portrét, způsoby svícení, práce se zábleskovým zařízením – výsledné práce realizované na digitální fotoaparát

2/ Fotografie v ateliéru (portrét, postava) – práce se světlem, modelem a digitálním fotoaparátem (Jan Douša a studenti Katedry fotografie.

Ateliér B – portrét, postava, skupinový portrét, způsoby svícení, práce se zábleskovým zařízením – výsledné práce realizované na digitální fotoaparát.

3/ Fotografie v plenéru (dokument) – (Mgr. Michal Šimůnek, J. Steckerová, a studenti KF)

Práce s kinofilmovým přístrojem, reportážní a dokumentární fotografie, člověk, město, krajina, přístupy k tématu, obrazová skladba, ukázky práce s digitálním přístrojem – výsledné práce realizované vlastním fotoaparátem na dodaný barevný negativní kinofilm, barevné zvětšeniny 10x15 cm zpracované v minilabu

4/ Výběr a adjustace fotografií pro výstavu, jejíž zahájení bude v pátek 20. 9. 2019 v 17:00 v Galerii Jiřího Jeníčka v Berouně. (Martin Stecker, Michal Šimůnek, J. Steckerová, a studenti KF,)

Jeden student bude pověřen zpracovat podklady pro tisk plakátů a pozvánek na výstavu.

5/ Laboratorní zpracování (práce v temné komoře) – (M. Stecker, Jan Douša a studenti KF)

Vyvolávání filmů, pořízení kontaktů z černobílých negativů, zhotovení fotogramů.

Atestace:

Zápočet uděluje vedoucí praktik při splnění těchto podmínek:

Aktivní účasti na konání praktik

Provedení zadaných úkolů a jejich vyhodnocení příslušným pedagogem

Doporučená nebo povinná literatura

Budou specifikovány vedoucím praktik

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace:

Zápočet uděluje vedoucí praktik při splnění těchto podmínek:

Aktivní účasti na konání praktik.

Provedení zadaných úkolů a jejich vyhodnocení příslušným pedagogem.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů