Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PASZT zápočet 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ladislav GREINER, Vojtěch RADAKULAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav GREINER, Vojtěch RADAKULAN

Obsah

V průběhu praktika oboru Audiovizuální studia se studenti a studentky seznámí se základy používání herního engine Unity a sestaví vlastní interaktivní 3D scénu s použitím předem připravených materiálů. Praktikum probíhá v počítačové učebně CAS v budově AMU v ulici Tržiště, č. 336, vstup dvorem z AMU.

V druhé části předmětu - Praktiku oboru zvuková tvorba - studenti natočí ANKETU na zvolené téma. Předmět je členěn na část teoretickou (popis a zdůvodnění zvolené natáčecí zvukové techniky) a na část praktickou (natáčení zvukového záznamu v terénu a zvuková postprodukce na DAW pracovištích Studia FAMU nebo Katedře zvukové tvorby). Praktika se účastní více štábů najednou - pro vzájemné porovnání a zhodnocení výsledků. Praktiku asistují studenti magisterského programu zvukové tvorby.

Výsledky učení

Absolventky a absolventi předmětu se seznámí se základními principy a postupy při vytváření interaktivního prostředí, dokáží samostatně komponovat 3D scénu s využitím vizuálních materiálů z otevřených zdrojů v prostředí herního engine Unity.

V druhé části praktika si osvojí základní ovládání natáčecí zvukové techniky a tuto dovednost ověří v praxi.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je osobní absolvování praktik, 100% účast a splnění praktického úkolu.

Poznámka

Termíny exkurzí jsou plánovány v harmonogramu praktik, příp. studenti dostávají upřesnění termínu e-mailem.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů