Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PASZT Z 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ladislav GREINER, Ondřej VAVREČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav GREINER, Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozšířit studentům všech oborů vhled do několika prostředí audiovizuální praxe a zvukové tvorby. Studenti získají elementární znalost práce s intermédii, která použijí jako vyjadřovací prostředek pro vytvoření experimentálního díla. V druhé části předmětu si studenti osvojí základní ovládání natáčecí zvukové techniky a tuto dovednost ověří v praxi.

Forma studia

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné

Obsah kurzu

Praktikum oboru audiovizuální studia probíhá v Medialabu Institutu intermediálních studií. Formou tvůrčí dílny se studenti seznámí s technologiemi a s vybavením tohoto pracoviště. Studenti během praktika pracují ve třech skupinách a každá skupina samostatně, pod dohledem pedagoga, pracuje na jedné z částí programu:

  1. Zvuk – tým sestaví amplifikovaný stůl, propojený s mixážním pultem a reproduktory
  2. Kamera a střih - tým upraví kamerový systém a střižnu, propojenou s jedním nebo dvěma projektory
  3. Světlo – tým nastaví a zapojí světla a naučí se ovládat světelný pult

Praktika jsou zakončena krátkou improvizovanou performancí, streamovanou na internet, u které se vystřídají všechny tři skupiny.

V druhé části předmětu - Praktiku oboru zvuková tvorba - studenti natočí ANKETU na zvolené téma. Předmět je členěn na část teoretickou (popis a zdůvodnění zvolené natáčecí zvukové techniky) a na část praktickou (natáčení zvukového záznamu v terénu a zvuková postprodukce na DAW pracovištích Studia FAMU nebo Katedře zvukové tvorby). Praktika se účastní více štábů najednou - pro vzájemné porovnání a zhodnocení výsledků. Praktiku asistují studenti magisterského programu zvukové tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Webové stránky navštěvovaných institucí.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je osobní absolvování praktik - 100% účast a splnění praktického úkolu.

Poznámka

Termíny exkurzí jsou plánovány v harmonogramu praktik, příp. studenti dostávají upřesnění termínu e-mailem.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů