Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PASZT zápočet 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ladislav GREINER, Ondřej VAVREČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav GREINER, Ondřej VAVREČKA

Obsah

Praktikum oboru audiovizuální studia probíhá v Medialabu Institutu intermediálních studií. Formou tvůrčí dílny se studenti seznámí s technologiemi a s vybavením tohoto pracoviště. Studenti během praktika pracují ve třech skupinách a každá skupina samostatně, pod dohledem pedagoga, pracuje na jedné z částí programu:

  1. Zvuk – tým sestaví amplifikovaný stůl, propojený s mixážním pultem a reproduktory
  2. Kamera a střih - tým upraví kamerový systém a střižnu, propojenou s jedním nebo dvěma projektory
  3. Světlo – tým nastaví a zapojí světla a naučí se ovládat světelný pult

Praktika jsou zakončena krátkou improvizovanou performancí, streamovanou na internet, u které se vystřídají všechny tři skupiny.

V druhé části předmětu - Praktiku oboru zvuková tvorba - studenti natočí ANKETU na zvolené téma. Předmět je členěn na část teoretickou (popis a zdůvodnění zvolené natáčecí zvukové techniky) a na část praktickou (natáčení zvukového záznamu v terénu a zvuková postprodukce na DAW pracovištích Studia FAMU nebo Katedře zvukové tvorby). Praktika se účastní více štábů najednou - pro vzájemné porovnání a zhodnocení výsledků. Praktiku asistují studenti magisterského programu zvukové tvorby.

Výsledky učení

Cílem předmětu je rozšířit studentům všech oborů vhled do několika prostředí audiovizuální praxe a zvukové tvorby. Studenti získají elementární znalost práce s intermédii, která použijí jako vyjadřovací prostředek pro vytvoření experimentálního díla. V druhé části předmětu si studenti osvojí základní ovládání natáčecí zvukové techniky a tuto dovednost ověří v praxi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné

Literatura

Webové stránky navštěvovaných institucí.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je osobní absolvování praktik - 100% účast a splnění praktického úkolu.

Poznámka

Termíny exkurzí jsou plánovány v harmonogramu praktik, příp. studenti dostávají upřesnění termínu e-mailem.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů