Asistence na praktických cvičeních

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APC Z 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Petr OUKROPEC, Ondřej ZIMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem asistence na praktických cvičeních je seznámit studenty 1. ročníků s výrobou praktických cvičení a navázání kontaktů se studenty vyšších ročníků napříč FAMU.

Vyučující má funkci studentem zvoleného konzultanta a je připraven kdykoliv zodpovědět studentovy dotazy a poskytnout rady.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Studenti 1. ročníků se aktivně podílí (asistují) na praktických cvičeních spolužáků z vyšších ročníků (2. – 5. ročník) a to v minimálním rozsahu 2 natáčecích dní.

Doporučená nebo povinná literatura

Výrobní list praktického cvičení (tzv. Bílá kniha)

Hodnoticí metody a kritéria

Potvrzení Studia FAMU a vedoucí Katedry produkce o studentově řádně vykonané asistenci na praktickém cvičení.

Poznámka

Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů