Asistence na praktických cvičeních

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APC Z 1 česky letní

Garant předmětu

Karla STOJÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karla STOJÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

základní seznámení se s prostředím natáčení a pomoc při natáčení společných cvičení.

Forma studia

Jedná se o vysloveně pomocné práce (často pouze manuální) při natáčení společných cvičení a to ne jenom ve studiu, ale i v reálu a exteriéru.

Práce v rozsahu dvou dnů.

Předpoklady a další požadavky

Ochota pomáhat, písemně potvrzená produkčním příslušného Společného cvičení.

Obsah kurzu

Práce v rozsahu minimálně DVOU natáčecích dnů.

POZOR NEJEDNÁ SE O PRÁCE ASISTENSKÉ (asistent , nebo služba u kamery, asistent zvuku,nebo mikrofonista, asistent produkce atd.)

ZÁPOČET za „Službu ve Studiu FAMU“ lze uznat pouze za práci na cvičeních, která jsou uznána v „Bílé knize“ jako „SPOLEČNÁ CVIČENÍ“

Jedná se o vysloveně pomocné práce (často pouze manuální) při natáčení společných cvičení a to ne jenom ve studiu, ale i v reálu a exteriéru.

Službu ve studiu není možné zaměňovat za asistence a není možné vykonávat současně na jednom cvičení asistenci i službu.

ZÁPOČET je udělen na základě písemného potvrzení příslušného produkčního toho kterého „SPOLEČNÉHO CVIČENÍ“

Doporučená nebo povinná literatura

„Bílá kniha“ FAMU viz web FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Produkční příslušného Společného cvičení, vystaví potvrzení o řádně vykonané službě ve studiu. Na základě tohoto potvrzení vedoucí katedry KP, nebo jím pověřený pedagog provede zápis kreditů do KOSu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů