Asistence na praktických cvičeních

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APC Z 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem asistence na praktických cvičeních je seznámit studenty 1. ročníků s výrobou praktických cvičení a navázání kontaktů se studenty vyšších ročníků napříč FAMU.

Vyučující má funkci studentem zvoleného konzultanta a je připraven kdykoliv zodpovědět studentovy dotazy a poskytnout rady.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Studenti 1. ročníků se aktivně podílí (asistují) na praktických cvičeních spolužáků z vyšších ročníků (2. – 5. ročník) a to v minimálním rozsahu 2 natáčecích dní.

Doporučená nebo povinná literatura

Výrobní list praktického cvičení (tzv. Bílá kniha)

Hodnoticí metody a kritéria

Potvrzení Studia FAMU a vedoucí Katedry produkce o studentově řádně vykonané asistenci na praktickém cvičení.

Poznámka

Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů