Asistence na praktických cvičeních

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APC zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Jitka KOTRLOVÁ, Marek NOVÁK, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Petr OUKROPEC, Michal REITLER, Ondřej ZIMA

Obsah

Studující 1. ročníků všech oborů FAMU se aktivně podílí (asistují) na praktických cvičeních spolužáků/spolužaček z vyšších ročníků (2.–5. ročník) FAMU a to v minimálním rozsahu 2 natáčecích dní.

Průběh asistence:

1/ Asistenci na konkrétním cvičení si studující a domluví sám/sama, v případě problémů se může obrátit na pedagogy dílen KP FAMU.

2/ Studující se podílí na vzniku konkrétního praktického cvičení min. v daném rozsahu (viz výše).

3/ Student nejpozději do 5 dnů od ukončení asistence zapíše údaje o asistenci do sdílené tabulky ATESTY_305APC (link na tabulku bude zveřejněn vždy na začátku daného akademického roku).

3/ Studující katedry KP zodpovědný/á za projekt, bude asistujícím studentem informován o zapsání údajů do tabulky, potvrdí do tabulky správnost informací a doplní datum.

V případě, že jde o oborové cvičení bez studenta KP, totéž provede vedoucí výroby Studia FAMU nebo FAMU International.

4/ Zástupce vedoucí KP, vedoucí KP nebo vybraný pedagog dílen KP asistenci studentovi zapíše do KOS.

Nejzazší termín pro administrativní ukončení stáže (bod 3) - zápis předmětu do tabulky - je 10 dnů před koncem zkouškového období letního semestru daného akademického roku!!!

V případě dotazů a nejasností kontaktujte zástupkyni vedoucí KP Jitku Kotrlovou, jitka.kotrlova@famu.cz.

Výsledky učení

Cílem asistence na praktických cvičeních je seznámit studenty 1. ročníků s procesem na způsobem výroby praktických cvičení a navázání kontaktů se studenty vyšších ročníků napříč FAMU.

Vyučující i student vyššího ročníku má funkci studentem zvoleného konzultanta a je připraven kdykoliv zodpovědět studentovy dotazy a poskytnout rady.

Předpoklady a další požadavky

Zápočet z předmětu 305APC v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 305P1

Literatura

Web Studia FAMU - https://www.famu.cz/cs/fakulta/studio-famu/

Zde najdete i Výrobní listy praktických cvičení FAMU - tzv. Bílou knihu.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast a výkon asistenské pozice (100 %) dle zadání vyšše postavených členů štábu.

Poznámka

Studující se nesmí podílet na tvorbě AVD, pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Studujícím nebude uznána účast na projektu, na kterém se účastní v hlavní štábové pozici, nebo tehdy, pokud za ni získává na FAMU jiné kredity nebo vstupuje s FAMU do smluvního vztahu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů