English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Asistence na praktických cvičeních

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APC Z 1 24/S česky letní
Garant předmětu:
Marta ŠVECOVÁ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Marta ŠVECOVÁ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

základní seznámení se s prostředím natáčení a pomoc při natáčení společných cvičení.

Forma studia:

Jedná se o vysloveně pomocné práce (často pouze manuální) při natáčení společných cvičení a to ne jenom ve studiu, ale i v reálu a exteriéru.

Práce v rozsahu dvou dnů.

Předpoklady a další požadavky:

Ochota pomáhat, písemně potvrzená produkčním příslušného Společného cvičení.

Obsah kurzu:

Práce v rozsahu minimálně DVOU natáčecích dnů.

POZOR NEJEDNÁ SE O PRÁCE ASISTENSKÉ (asistent , nebo služba u kamery, asistent zvuku,nebo mikrofonista, asistent produkce atd.)

ZÁPOČET za „Službu ve Studiu FAMU“ lze uznat pouze za práci na cvičeních, která jsou uznána v „Bílé knize“ jako „SPOLEČNÁ CVIČENÍ“

Jedná se o vysloveně pomocné práce (často pouze manuální) při natáčení společných cvičení a to ne jenom ve studiu, ale i v reálu a exteriéru.

Službu ve studiu není možné zaměňovat za asistence a není možné vykonávat současně na jednom cvičení asistenci i službu.

ZÁPOČET je udělen na základě písemného potvrzení příslušného produkčního toho kterého „SPOLEČNÉHO CVIČENÍ“

Doporučená nebo povinná literatura:

„Bílá kniha“ FAMU viz web FAMU

Hodnoticí metody a kritéria:

Produkční příslušného Společného cvičení, vystaví potvrzení o řádně vykonané službě ve studiu. Na základě tohoto potvrzení vedoucí katedry KP, nebo jím pověřený pedagog provede zápis kreditů do KOSu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018