Společná cvičení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SPC1 zápočet 6 120 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 36 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 33 až 63 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Ve společných cvičeních se studenti učí své budoucí profesi a přináší realizačnímu štábu specifické tvůrčí dovednosti a teoretické znalosti získané během oborové výuky. Dále v praxi rozvíjejí profesionální návyky při spolupráci s režisérem a ostatními členy filmového štábu (kameramanem při tvorbě storyboardu, zvukařem při dramaturgii a stylizaci zvukové složky, produkčním při plánování a organizaci výroby atd.), dále rozvíjejí své komunikační dovednosti, učí se návaznosti výrobních fází a technologickému workflow, poznávají oblast své tvůrčí odpovědnosti v celku filmového díla.

Spolupráce je povinná na cvičeních prvních ročníků KR a KDT, dobrovolná s KAT, CAS a KK.

Výsledky učení

Získané znalosti a dovednosti:

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

vlastní materiál cvičení

Hodnoticí metody a kritéria

Jde o spolupráce na jednom až třech filmech. Posuzuje se skladba filmu, vztah mezi obrazem a zvukem, užití formálních postupů ve vztahu k obsahu díla a jeho vyznění.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů