Společná cvičení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SPC1 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získané znalosti a dovednosti:

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ve společných cvičeních se studenti učí své budoucí profesi a přináší realizačnímu štábu specifické tvůrčí dovednosti a teoretické znalosti získané během oborové výuky. Dále v praxi rozvíjejí profesionální návyky při spolupráci s režisérem a ostatními členy filmového štábu (kameramanem při tvorbě storyboardu, zvukařem při dramaturgii a stylizaci zvukové složky, produkčním při plánování a organizaci výroby atd.), dále rozvíjejí své komunikační dovednosti, učí se návaznosti výrobních fází a technologickému workflow, poznávají oblast své tvůrčí odpovědnosti v celku filmového díla.

Spolupráce je povinná na cvičeních prvních ročníků KR a KDT, dobrovolná s KAT, CAS a KK.

Doporučená nebo povinná literatura

vlastní materiál cvičení

Hodnoticí metody a kritéria

Jde o spolupráce na jednom až třech filmech. Posuzuje se skladba filmu, vztah mezi obrazem a zvukem, užití formálních postupů ve vztahu k obsahu díla a jeho vyznění.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů