Společná cvičení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SPC1 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí meziprofesní komunikace a úspěšná realizace cvičení.

Forma studia

realizace praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Ovládání určeného střihového systému.

Obsah kurzu

Cílem tohoto společného cvičení z pohledu KSS je praktické využití teoretických znalostí naších posluchačů získaných během výuky, dále pak získávání a rozvíjení základních profesních a profesionálních návyků při spolupráci z režisérem a ostatními spolupracovníky během tvorby filmového díla.

Doporučená spolupráce je na cvičeních prvních ročníků KR a KDT, dále je možné spolupracovat s KAT, CAS nebo KK.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

kvalita vlastních praktických cvičení, písemná explikace a obhajoba

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů