Klauzurní zkouška 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KLA2 ZK 1 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Na závěr prvního ročníku bakalářského studijního programu studenti konají klauzurní zkoušku.

Při této zkoušce student předkládá práce vytvořené v daném roce.

Soubor praktických prací je hlavní částí klauzur.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Kvalita vlastních praktických cvičení, písemná explikace a obhajoba.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů