Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář_2021 – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dílna střihové skladby 1. ročníku
 
306RSS1 Z 2 3DT 306RSS2 Z 2 3DT
Klauzurní zkouška
 
306KLA1 ZK 1 12CS
Minimální počet kreditů za semestr 2 3
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba
 
309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba
 
303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie
 
307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera
 
304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce
 
305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm
 
306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod
 
703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU
 
373UDAS Z 2 2PT
Asistence pro 2. ročník - Televizní střih záznamu
 
306ATS Z 1 26S
Autorský film 1. ročníku KSS
 
306AFL Z 3 100CS
Elementární skladebné cvičení
 
306ESK Z 4 80CS
European Editing Masterclass 1
 
306EEM1 Z 4 80CS+12DS Předmět není vypsán 306EEM1 Z 4 80CS+12DS Předmět není vypsán
Filmová technika a technologie
 
304FITE ZK 2 2T
Fotoscénář
 
306FTS Z 2 36CS
Hostování na projekcích klauzur
 
306HPK1 Z 1 16CS
Katederní soustředění v Poněšicích
 
306KSO1 Z 2 12PS+24SS
Non-linear editing/Avid Media Composer
 
306NEA1 Z 1 2ST 306NEA2 Z 1 2ST
Oborový seminář
 
306OSE1 Z 1 26S 306OSE2 Z 1 26S
Postupy a technologie obrazové postprodukce
 
305PTP Z 1 2T
Společná cvičení
 
306SPC1 Z 6 120CS+36DS
Střih atelierového cvičení - Avid
 
306SAC Z 1 40CS
Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio
 
306TPZS Z 1 12SS
Technologie střihu 16 a 35 mm
 
306TSF Z 1 12S
Teorie střihové skladby
 
306TSS1 ZK 2 2ST
Živý střih: TV cvičení pro 1. ročník
 
306ZTV Z 2
Přehled dějin světové kinematografie
 
373DSVK1 ZK 3 3PT + 3ST 373DSVK2 ZK 3 3PT + 3ST
Minimální počet kreditů za semestr 26 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné A Bc_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Dějiny kultury_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Základy střihové skladby V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KSS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 (306RSS1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 (306RSS2) PZ Absolventským výkonem
European Editing Masterclass 1 (306EEM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 1 (306DS1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 2 (306DS2) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 3 (306DS3) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 4 (306DS4) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 1 (306SP1) ZT Bakalářskou prací
Seminář k diplomové práci 3 (306SP3) ZT Bakalářskou prací
Klauzurní zkouška 1 (306KLA1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (306KLA2) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 2 (306SP2) ZT Bakalářskou prací
Bakalářský film KSS (306BAF) PZ Absolventským výkonem
Gramatika filmového jazyka 1 (306GFJ1) ZT Praktická dramaturgie a naratologie (S306BPD)
Gramatika filmového jazyka 2 (306GFJ2) ZT
Praktická dramaturgie 1 (306PD1) ZT
Střihová skladba - Guest Lecture 1 (306SSG1) ZT
Moc obrazu, obraz moci 1 (373MOM1) ZT Teorie střihové skladby (S306BTS)
Moc obrazu, obraz moci 2 (373MOM2) ZT
Teorie střihové skladby 1 (306TSS1) ZT
Teorie střihové skladby 2 (306TSS2) ZT
Teorie střihové skladby 3 (306TSS3) ZT
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 (303ZAS1) ZT
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 (303ZAS2) ZT
Kapitoly z dějin střihové skladby 1 (306KDSS1) ZT Dějiny filmu z hlediska střihové skladby (S306BDFS)
Kapitoly z dějin střihové skladby 2 (306KDSS2) ZT