Praktika oboru produkce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305POP Z 1 8S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír KALLISTA, Karla STOJÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti prvního ročníku v týmech získají konkrétní dovednosti na praktickém příkladu: ve skupinách (štábech) rozeberou scénář, vypracují (ve zjednodušené formě) rozpočet, natáčecí a finanční plán filmu včetně štábového a hereckého obsazení s určením premiéry. Získání této základní orientace v oboru produkce a následné praktické využití je přínosem pro studenty všech oborů, v návaznosti na týmovou spolupráci hlavních kreativních členů filmového štábu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět navazuje na teoretickou část úvodů do oborů FAMU prvních ročníků všech kateder. Praktika oboru produkce jsou poslední ze všech oborových praktik v rámci studia zimního semestru 1.ročníku.

Studenti využijí teoretickou znalost z Úvodu do oboru filmové produkce, který absolvovali během soustředění 1. ročníků v Poněšicích, a získají základní praxi pro prezentaci AVD díla: jeho analýzu a následné rozpočtování, vystavění základního finančního plánu a sestavení štábu.

Doporučená nebo povinná literatura

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

Státní fond kinematografie (www.fondkinematografie.cz)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě povinné docházky tohoto jednorázového předmětu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů