Praktika oboru produkce

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305POP zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Jaromír KALLISTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti prvního ročníku v týmech získají konkrétní dovednosti na praktickém příkladu: ve skupinách (štábech) rozeberou scénář, vypracují (ve zjednodušené formě) rozpočet, natáčecí a finanční plán filmu včetně štábového a hereckého obsazení s určením premiéry. Získání této základní orientace v oboru produkce a následné praktické využití je přínosem pro studenty všech oborů, v návaznosti na týmovou spolupráci hlavních kreativních členů filmového štábu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět navazuje na teoretickou část úvodů do oborů FAMU prvních ročníků všech kateder. Praktika oboru produkce jsou poslední ze všech oborových praktik v rámci studia zimního semestru 1.ročníku.

Studenti využijí teoretickou znalost z Úvodu do oboru filmové produkce, který absolvovali během soustředění 1. ročníků v Poněšicích, a získají základní praxi pro prezentaci AVD díla: jeho analýzu a následné rozpočtování, vystavění základního finančního plánu a sestavení štábu.

Doporučená nebo povinná literatura

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

Státní fond kinematografie (www.fondkinematografie.cz)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě povinné docházky tohoto jednorázového předmětu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů