Praktika oboru produkce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305POP zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek NOVÁK

Obsah

Předmět navazuje na teoretickou část úvodů do oborů FAMU prvních ročníků všech kateder.

Praktika studujícím v teoretické rovině představí základní pojmy audiovizuální produkce, s důrazem na charakteristiku výroby školních cvičení a definice produkce ve vztahu k ostatním oborům.

Zejména jde o vysvětlení rozdílů mezi producentskou činností a výkonnou produkcí, nastínění obsahu práce profesionálů v těchto oborech, jejich výzvy a úskalí, s ohledem na parametry tuzemského audiovizuálního průmyslu.

Předmět by měl vysvětlit roli producenta/výkonné produkce zejména studujícím ostatních oborů a pomoci tak nastavit funkční profesionální vztahy pro školní i budoucí spolupráci.

V praktické části studující provedou rozbor scénáře krátkometrážního filmu z produkčního hlediska. Sestaví rozpočet, finanční plán, harmonogram, štáb a získají tak základní povědomí o procesu realizace audiovizuálního díla.

Výsledky učení

Studující prvního ročníku v týmech získají konkrétní dovednosti na praktickém příkladu: ve skupinách (štábech) rozeberou scénář, vypracují (ve zjednodušené formě) rozpočet, natáčecí a finanční plán filmu včetně štábového a hereckého obsazení s určením premiéry. Získání této základní orientace v oboru produkce a následné praktické využití je přínosem pro studenty všech oborů, v návaznosti na týmovou spolupráci hlavních kreativních členů filmového štábu.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

Státní fond kinematografie (www.fondkinematografie.cz)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě povinné docházky tohoto jednorázového předmětu.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
04.01.2024 09:00–18:05 Marek NOVÁK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů