English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Praktika oboru produkce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305POP Z 1 8/S česky zimní
Garant předmětu:
Jaromír KALLISTA
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jaromír KALLISTA
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cíl praktika: naváže na teoretickou část úvodů do oboru filmová produkce pro první ročník všech kateder. Cílem praktika je využít teoretickou znalost z Úvodu do oboru filmová produkce a získat základní praxi. Studenti prvního ročníku získají konkrétní dovednosti na praktickém příkladu: rozeberou technický scénář, vypracují technické složky a z jednoduchého zadání pak vypracují (ve zjednodušené formě) natáčecí plán a rozpočet filmu. Získání této základní orientace v oboru produkce a následné praktické využití je přínosem pro posluchače všech oborů. Někteří se ostatně s touto praxí sami setkají. Pro posluchače katedry produkce s rozšířeným počtem hodin teoretického úvodu v prvním semestru je pak tato praktická zkušenost užitečná pro práci na cvičeních 1. ročníku. Spolu s teoretickou orientací je základem veškerého dalšího studia oboru produkce.

Forma studia:

Práce na učebně pod vedením pedagoga

Předpoklady a další požadavky:

Antologie textů k Úvodům

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum: na praktické cvičení a závěrečný test si studenti připraví 20 listů papíru A4, 3 listy linkovaného papíru A3, pravítko cca 30 cm, tužku (nejlépe versatilku) s měkkou tuhou, ořezávátkem a gumu (budou často přepisovat), propisovačku na výsledek a kalkulačku. Všechny listy papíru budou v pravém horním rohu označeny jménem studenta a jeho rodnou katedrou.

Obsah kurzu:

Studenti prvního ročníku získají konkrétní dovednosti na praktickém příkladu: rozeberou technický scénář, vypracují technické složky a z jednoduchého zadání pak vypracují (ve zjednodušené formě) natáčecí plán a rozpočet filmu.

Pedagogické vedení: Jaromír Kallista. Studenti Mg stupně produkce se jako asistenti zúčastní vedení jednotlivých skupin studentů 1. ročníku při rozboru technického scénáře, vypracování složek, natáčecího plánu a rozpočtu. Budou k dispozici studentům 1. ročníku ke konzultacím před závěrečným testem pro procvičení zásad sestavování natáčecího plánu a rozpočtu.

Doporučená nebo povinná literatura:

Antologie textů k Úvodům.

Hodnoticí metody a kritéria:

Atestace: Absolvování tohoto osmihodinového praktika není atestováno, ale jeho absolvování je nutnou podmínkou pro přistoupení k závěrečnému testu z Úvodů do produkce. Zápočet bude udělen po absolvování a vyhodnocení závěrečného testu v trvání přibližně 10 hodin. Na závěrečný test ve zkouškovém období - tzn. 3 x 10 hodin - studenti budou rozděleni do tří skupin - na tři termíny zápočtů.Termíny testů budou vypsány ve zkouškovém období. V tomto případě vyžaduji 70% účast na teoretické výuce úvodů v zimním semestru.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018