Teorie střihové skladby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS5 zkouška 3 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk HUDEC

Obsah

Obsah kurzu (analýza prezentovaných teoretických textů, rozbor filmových ukázek, diskuse.)

Filmový režiséři jako teoretikové střihové skladby:

K. Reisz, Umění filmového střihu (1957)

E. Dmytryk, On film editing (1984)

S. Lumet, Making Movies (1995)

W. Murch, In the blink of an eye (1995)

Cílem předmětu je seznámení se základními etapami v historickém vývoji myšlení o střihové skladbě v kontextu filmové teorie z let 1995– 2005. Výklad prohlubuje Teorii střihové skladby 1, 2, 3 a 4. Je zaměřen především na novější uvažování o filmovém střihu. Teoreticky zohledňuje i problematiku filmového žánru a filmové adaptace

Výsledky učení

Nabyté znalosti: V závěrečném kurzu budou studenti schopni porozumět současnému myšlení o střihové skladbě ve vztahu k intermediálním problémům. V souvztažnosti s předchozími kurzy dokáží vysvětlit historické souvislosti mezi teoretickým myšlením o filmu a střihovou skladbou. Budou schopni definovat její specifika a analyzovat přínos nejvýznamnějších teoretiků filmového střihu. Nabyté znalosti mohou uplatnit při psaní kvalifikačních prací a ve vlastní kinematografické praxi.

Orientuje se v současné filmové a televizní tvorbě, dokáže jednotlivé tendence zařadit do souvislostí a zformulovat vlastní postoj k dané problematice. Ví, co je Expanded cinema, Laterna Magica, AV instalace; dokáže vysvětlit principy a funkce filmu ve veřejném prostoru.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura -

CHATMAN, Seymour. Dohodnuté termíny: rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc 2000.

CHATMAN, Seymour. Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno 2008.

METZ, Christian. Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film. Praha 1991.

Doporučená literatura -

BORDWELL, David. Narration in the Fiction Film. Madison 1985.

BRANIGAN, Edward. Narrative Comprehension and Film. New York 1992.

CAVELL, Stanley. The World Viewed: Reflections on the Onthology of Film. Harvard University Press 1979.

COHEN, Robert. “Mizoguchi and Modernism: Structure, Culture, Point of View”. In: Sight and Sound 1978, č. 2, s. 110 -118.

CRITTENDEN, Roger. Fine Cuts: Theory of European Film Editing.Taylor & Francis, 2006

DMYTRYK, Edward. On Film Editing. New York 1984.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha 2004.

FAISERVICE, Don. Film Editing: History, Theory and Practice. Manchester University Press 2001.

FRIERSON, Michael. Film and Video Editing Theory. How Editing Creates Meaning. New York / London 2018

GENETTE, Gérard. Palimpsests. Literature in the Second Degree. University of Nebraska Press 1997.PEARLMAN, Karen. Cutting Rhytm. Shaping the Film Edit. London/ New York 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, absolvování průběžných testů nebo referátů , absolvování závěrečné zkoušky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
HUDEC Z.
14:50–17:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–17:15 Zdeněk HUDEC Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů