Společná cvičení 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SP4 Z 5 140CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získané znalosti a dovednosti:

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ve společných cvičeních se studenti učí své budoucí profesi a přináší realizačnímu štábu specifické tvůrčí dovednosti a teoretické znalosti, získané během oborové výuky. Dále v praxi rozvíjí profesionální návyky při spolupráci s režisérem a ostatními členy filmového štábu (kameramanem při tvorbě storyboardu, zvukařem při dramaturgii a stylizaci zvukové složky, produkčním při plánování a organizaci výroby atd.), rozvíjí komunikační dovednosti, učí se návaznosti výrobních fází a technologickému workflow, poznává oblast své tvůrčí odpovědnosti v celku filmového díla.

Spolupráce je preferovaná s katedrami KR a KDT, dále je doporučená spolupráce s KAT, CAS, KK i Montage a KSS. Obvykle jde o 2 až 3 spolupráce za rok.

Doporučená nebo povinná literatura

vlastní materiál cvičení

Hodnoticí metody a kritéria

prezentace cvičení před komisí

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů