Seminář k diplomové práci 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SD4 zápočet 2 8 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zdeněk HUDEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk HUDEC

Obsah

Konzultace a semináře jsou zacíleny k pojmenování a upřesnění předmětu diplomové práce a zvolené metodologie. Tedy k ujasnění zvoleného postupu a použitých metod jako nástrojů odborného poznání, pro co nejúčelnější naplnění vytyčeného cíle DP. Konzultace a kontaktní výuka budou studentovi ve společných diskusích nápomocny k osvojení si základních dovedností pro napsání odborného textu a pochopení jeho pravidel, jimiž se odlišuje od jiných druhů textů, např. eseje nebo časopiseckých příspěvků.

Výsledky učení

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:

Předpoklady a další požadavky

--

Literatura

Odborná literatura a seznam filmů vztahujících se k výzkumu a tématu teoretické diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění dílčích úkolů a závěrečný projekt diplomové práce ve fázi:

Poznámka

--

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů