Světlozpyt 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SVE3 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uvést studenty do vědomí hlubších souvislostí o základním filmovém médiu (světle) napříč různými obory.

Forma studia

seminář přednáškového charakteru s aktivní diskusí

Předpoklady a další požadavky

otevřené srdce, mysl a oči

Obsah kurzu

V těchto přednáškách se budeme zaobírat světlem, a to z nejrůznějších pohledů (fyzikálních, uměnovědných, religionistických aj.) s důrazem na světlopisný charakter filmové a fotografické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Hans Sedlmeyer: Das Licht in seinem kunstlerichen Manifestacionen

kolektiv autorů: Fyzika pro gymnázia

Autoři Horák Krupka: Fyzika, SNTL 1979

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

Poznámka

Předmět se koná jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2017/18.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů