Gramatika filmového jazyka 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306GFJ3 Z 1 26S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač zvládne uvědomělou práci na analýze filmové scény při vytváření technického scénáře s představou budoucí skladby výsledného filmu.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

Absolvování semináře Gramatika filmového jazyka I.

Obsah kurzu

Zatím co se první dva semestry Gramatiky filmového jazyka zabývají kategorizací výrazových možností filmové řeči, druhé dva semestry se soustředí na způsob využití těchto možností se zaměřením na konkrétní příklady z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

S. D. Katz - Shot by shot

D. Arijon - Grammar of the film lenguage

D. Bordwell - Narration in the fiction film

Hodnoticí metody a kritéria

70% účast na přednáškách

aktivity na přednáškách

prezentace

absolvování závěrečné zkoušky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů