Gramatika filmového jazyka 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306GFJ3 zápočet 1 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal REICH

Obsah

Studenti během semináře rozvíjejí porozumění filmového jazyka a jeho praktickou aplikaci v komplexních situacích. V Gramatice 1 a 2 se jednalo především o jednotlivé scény, Gramatika 3 a 4 navazuje analýzou montážních sekvencí. Od manipulace s časem, přes paralelní skladbu několik motivů, po kombinaci více časových rovin. Důraz je kladen na praktické uplatnění získaných poznatků s výkladem nutného teoretického minima. Podstatnou součástí předmětu jsou analýzy ukázek, diskuze a pravidelná praktická cvičení – záběrování krátkých sekvencí dle společného zadání. Kurzy Gramatiky 3 a 4 na sebe navazují. Je doporučeno absolvovat nejprve Gramatiku 1 a 2.

Výsledky učení

Výsledně budou studenti umět popsat témata:

Koncept času v mytologii, filosofii a vědě: Flusser, Einstein, Feynman, Hawking, Campbell

Práce s časem I (Elipsa, Analepsis, Prolepsis, Subjektivizace času, Technická manipulace:Slow-motion, etc)

Koncept času ve filmu: Kučera, Valušiak, Tarkovskij, Brakhage

Tří aktová struktura: Paralelní montáž a vytváření napětí

Práce s časem II: Skladba dvou časových rovin

Práce s časem III: Kombinatorika třech a více časových rovin

Ovládá vyjadřovací metody audiovizuálních médií (filmovou řeč, gramatiku, naratologii). Je schopen poznat a zprostředkovat, jak se metody audiovize vyvíjely a jaké byly kladeny specifické nároky na způsob AV komunikace v celém průběhu jejího vývoje. Ví, jak je ve vyprávění definovaná tříaktová struktura; jak definovat prolog, epilog, expozici, háček. Student je schopen popsat pojem zápletka a odlišit jej od dramatické situace dramatu; pozná příběhové struktury a umí je uplatnit ve své praxi.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

ANDREWS, Dudley, The Major Film Theories. New York Oxford UP 1984.

ABEL, Richard. French Film Theory and Criticism. Volume I.: 1907-1929. Princeton University Press 1998.

ALTMAN, Rick. Film / Genre. London 1999.

ARIJON, Daniel, Grammar of the Film Language, Silman-James 1991.

BORDWELL, David: Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, 1987.

BORDWELL, David. On the History of Film Style. Harvard University Press 1998.

BORDWELL, David. Poetics of Cinema. New York 2007.

BRANIGAN, Edward; BUCKLAND, Warren. The Routledge Encyclopedia of Film Theory. New York 2015.

HORTON, Andrew, Writing the Character-Centered Screenplay. University of California Press 1994.

McFARLANE, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Clarendon Press 1996.

STAM, Robert: Film Theory. An Introduction. Wiley-Blackwell 2000.

MONACO, James, Jak číst film, Autor: James Monaco; Nakladatel: Albatros Media 2003

WESTON, Judith, The Film Director's Intuition: Script Analysis. Michael Wiese Productions 2003

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace předmětu vyplývá z:

  1. aktivity studentů během semináře
  2. vypracování praktických cvičení
  3. účasti minimálně na 80% semináře (8 / 10-ti)

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
REICH M.
10:40–13:05
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–13:05 Michal REICH Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů