Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - magistr_2021 – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorský magisterský film KSS
 
306AFK Z 10 220CS+40DS
Dílna střihové skladby 306DSM7 Z 3 3T 306DSM8 Z 3 3T
Společná cvičení
 
306SP5 Z 5 140CS
Minimální počet kreditů za semestr 3 18
Povinné předměty
Character + psychology and personality profile 306CPP1 Z 1 2PT 306CPP2 ZK 2 2PT Předmět není vypsán
Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 306DAN1 Z 2 2PT 306DAN2 ZK 2 2PT Předmět není vypsán
Katederní soustředění v Poněšicích
 
306KSO5 Z 2 12PS+24SS
Oborový seminář 306OSE9 Z 1 26S 306OSE0 Z 1 26S
Pedagogická asistence - výuka KSS 306PEV2 Z 3 26SS
Příprava záznamu na HAMU 306PZH Z 2 1ST
Seminář k diplomové práci 306SD5 Z 2 8PS+8SS 306SD6 Z 2 4PS+12SS
Světlozpyt 1
 
306SVE1 Z 2 26SS Předmět není vypsán
Teorie střihové skladby 306TSS5 ZK 3 12PS+12SS
Záznam koncertu klasické hudby
 
306ZKK Z 4 12PS+48CS
Minimální počet kreditů za semestr 11 9
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné A Mg_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Skladba_KSS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KSS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 14 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 16 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář k diplomové práci 4 (306SD4) ZT Diplomovou prací
Seminář k diplomové práci 5 (306SD5) ZT Diplomovou prací
Dílna střihové skladby 5 (306DSM5) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 6 (306DSM6) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 7 (306DSM7) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 8 (306DSM8) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 4 (306SP4) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 5 (306SP5) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (306KLA3) PZ Absolventským výkonem
Autorský magisterský film KSS (306AFK) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 6 (306SD6) ZT Diplomovou prací
Kapitoly z dějin střihové skladby (306KDSS) ZT Dějiny filmu z hlediska střihové skladby (S306MDFS)
Gramatika filmového jazyka 3 (306GFJ3) PZ Praktická dramaturgie a naratologie (S306MPD)
Gramatika filmového jazyka 4 (306GFJ4) PZ
Character + psychology and personality profile 1 (306CPP1) ZT
Character + psychology and personality profile 2 (306CPP2) ZT
Character + psychology and personality profile 3 (306CPP3) ZT
Postava (306VP) ZT
Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 1 (306DAN1) ZT Teorie střihové skladby (S306MTS)
Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 2 (306DAN2) ZT
Současná filosofie 1 (373SF1) ZT
Současná filosofie 2 (373SF2) ZT
Světlozpyt 1 (306SVE1) ZT
Světlozpyt 2 (306SVE2) ZT
Světlozpyt 3 (306SVE3) ZT
Teorie střihové skladby 4 (306TSS4) ZT
Teorie střihové skladby 5 (306TSS5) ZT