Skladba_KSS

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
306EEM4 European Editing Masterclass 4
 
anglicky, česky Z 4 80CS+12DS Z 4 80CS+12DS Předmět není vypsán
306MOCI4 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 4 česky Z 2 50CS Z 2 50CS
306MOCI4 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 4 česky Z 2 50CS Z 2 50CS
306MOCI5 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 5
 
česky Z 2 50CS Z 2 50CS Předmět není vypsán
306MOCI5 Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 5
 
česky Z 2 50CS Z 2 50CS Předmět není vypsán
306ZPC3 Závěrečné projekty CDM 3
 
anglicky Z 4 120CS Předmět není vypsán
306ZPC4 Závěrečné projekty CDM 4
 
anglicky Z 4 120CS Předmět není vypsán