Současná filosofie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SF1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PETŘÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu není seznamování se současným myšlením, nýbrž aktivní práce s tímto myšlením a jeho pojmy, experimentování s hranicemi, které zbytečně oddělují obory.

Forma studia

Přednášky, diskuse

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Širší kontext teoretických reflexí spjatých s technickými obrazy; filosofická zkoumání času, vyprávění a pohybu. Fenomenologie a její hranice (pojem události, diskontinuity a simultaneity). Vztah mezi různými médii (film, literatura, výtvarné umění) a mezi technologií a kulturou. Mezioborovost jako způsob uvažování, který umožňuje hledat souvislosti mezi různými oblastmi, aniž se snaží zkoumaný jev redukovat na minimální společný jmenovatel.

Základní problém: co existuje před příběhem a vyprávěním? Pojem události ve filosofii II. poloviny 20. století nesouvisí pouze s časovostí, nýbrž rovněž se samou látkou skutečnosti, a proto otázka po příběhu a vyprávění směřuje rovněž do oblasti ontologie. Rámcem celého tohoto zkoumání je fotografie a film, resp. fotografičnost filmu (index a ikon), protože je možné tvrdit: v té míře, v níž je film vyprávěním, přestává být filmem (Sean Cubitt). Skrze analýzu filmu je tak možné proniknout k podmínkám možnosti příběhu a vyprávění. S tím pak souvisí i pojmy textu a diskursu, které se objevují nejen v sémiologii, ale stejně tak i ve filosofii.

Doporučená nebo povinná literatura

AGAMBEN, Giorgio. Infancy and History. On the Destruction of Experience. London, New York: Verso, 2007. 176 s. ISBN 978-1844675715.

AGAMBEN, Giorgio. Prostředky bez účelu: poznámky o politice. Překlad Naděžda Bonaventurová. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 112 s. Post; sv. 7. ISBN 80-86429-24-5.

ATTRIDGE, Derek. Derrida and the Questioning of Literature. In: Jacques DERRIDA, Acts of Literature. By DERRIDA, Jacques a ATTRIDGE, Derek, ed. Acts of literature. New York: Routledge, 1992. xiii, 456 s. ISBN 0-415-90057-3.

BURCH, Noël. La Lucarne de l´infini. Naissance du langage cinématographique. Paris: Nathan, 1990. 303 s. ISBN 2-09-190721-9.

CARROLL, Noël a CHOI, Jinhee eds. Philosophy of Film and Motion Pictures. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2006. 442 s. ISBN 978-1405120272.

COHN, Dorrit. Distinction of Fiction. Baltimore: John Hopkins UP, 1998. 208 s. ISBN 13 9780801859427. (Čes. překl. COHNOVÁ, Dorrit. Co dělá fikci fikcí. Přel. M. Orálek a V. Klusíková. Praha: Academia, 2009. 261 s. Možné světy; sv. 3. ISBN 978-80-200-1718-5.)

CUBITT, Sean. The Cinema Effect. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005. 472 s. ISBN 978-0262532778.

CURRIE, Mark. About Time. Narrative, Fiction and the Philosophy of Time. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 176 s. ISBN 978-0748624249.

DIDI-HUBERMAN, Georges. La ressemblance par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte. Paris: Éditions de Minuit, 2008. 379 s. Paradoxe. ISBN 978-2-7073-2036-0.

GINSBURG, Carlo. Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst. Berlin: Wagenbach, 2002. 172 s ISBN 978-3803124302.

HUSSERL, Edmund. Späte Texte über Zeitkonstitution (1929-1934). Die C-Manuskripte. Hrsg. von Dieter Lohmar, Husserliana Materialien Bd. VIII. Berlin: Springer, 2006. 475 s. ISBN 978-1402041211.

JANKOVIČ, Milan. Dílo v pohybu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 139 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-1749-9.

KRACAUER, Siegfried. Theory of Film. The Redemption of Physical Reality. Princeton: Princeton, 1997. 364 s.ISBN 0-691-13704-3.

LOTMAN, Jurij Michajlovič. Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. 2. vyd. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2008. 139 s. Camera lucida. ISBN 978-80-85187-51-9.

PEIRCE, Charles Sanders. Collected Papers of Ch.S. Peirce.I.-VI, ed. by Ch. Harsthorne and P. Weis. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1931-35; VII.-VIII. ed. by A.W. Burks. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1958.

ROMANO, Claude. L'événement et le monde. Paris: Presses Universitaires de France, 1998. 304 s. ISBN 978-2130490708.

ROMANO, Claude. L'événement et le temps. Paris: Presses Universitaires de France, 2012. 336 s. ISBN 978-2130594857.

ROMANO, Claude. Il y a : Essais de phénoménologie. Paris: Presses Universitaires de France, 2003. 384 s. ISBN 978-2130532927.

WHITEHEAD, Alfred North. Process and Reality (Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927-28). 2 vyd. New York: Free Press, 1979. 413 s. ISBN 978-0029345702.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem závěrečného hodnocení je odevzdaný závěrečný esej na téma, které souvisí s obsahem přednášek.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost FF 217
FF UK - učebna 217

()
PETŘÍČEK M.
17:30–19:00
(přednášková par. 1)
Výuka na FFUK, Palachovo nám. 2
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:30–19:00 Miroslav PETŘÍČEK FF UK - učebna 217
Výuka na FFUK, Palachovo nám. 2 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů