Současná filosofie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SF1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PETŘÍČEK

Obsah

Širší kontext teoretických reflexí spjatých s technickými obrazy; filosofická zkoumání času, vyprávění a pohybu. Fenomenologie a její hranice (pojem události, diskontinuity a simultaneity). Vztah mezi různými médii (film, literatura, výtvarné umění) a mezi technologií a kulturou. Mezioborovost jako způsob uvažování, který umožňuje hledat souvislosti mezi různými oblastmi, aniž se snaží zkoumaný jev redukovat na minimální společný jmenovatel.

Základní problém: co existuje před příběhem a vyprávěním? Pojem události ve filosofii II. poloviny 20. století nesouvisí pouze s časovostí, nýbrž rovněž se samou látkou skutečnosti, a proto otázka po příběhu a vyprávění směřuje rovněž do oblasti ontologie. Rámcem celého tohoto zkoumání je fotografie a film, resp. fotografičnost filmu (index a ikon), protože je možné tvrdit: v té míře, v níž je film vyprávěním, přestává být filmem (Sean Cubitt). Skrze analýzu filmu je tak možné proniknout k podmínkám možnosti příběhu a vyprávění. S tím pak souvisí i pojmy textu a diskursu, které se objevují nejen v sémiologii, ale stejně tak i ve filosofii.

Výsledky učení

Cílem kurzu není seznamování se současným myšlením, nýbrž aktivní práce s tímto myšlením a jeho pojmy, experimentování s hranicemi, které zbytečně oddělují obory.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

AGAMBEN, Giorgio. Infancy and History. On the Destruction of Experience. London, New York: Verso, 2007. 176 s. ISBN 978-1844675715.

AGAMBEN, Giorgio. Prostředky bez účelu: poznámky o politice. Překlad Naděžda Bonaventurová. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 112 s. Post; sv. 7. ISBN 80-86429-24-5.

ATTRIDGE, Derek. Derrida and the Questioning of Literature. In: Jacques DERRIDA, Acts of Literature. By DERRIDA, Jacques a ATTRIDGE, Derek, ed. Acts of literature. New York: Routledge, 1992. xiii, 456 s. ISBN 0-415-90057-3.

BURCH, Noël. La Lucarne de l´infini. Naissance du langage cinématographique. Paris: Nathan, 1990. 303 s. ISBN 2-09-190721-9.

CARROLL, Noël a CHOI, Jinhee eds. Philosophy of Film and Motion Pictures. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2006. 442 s. ISBN 978-1405120272.

COHN, Dorrit. Distinction of Fiction. Baltimore: John Hopkins UP, 1998. 208 s. ISBN 13 9780801859427. (Čes. překl. COHNOVÁ, Dorrit. Co dělá fikci fikcí. Přel. M. Orálek a V. Klusíková. Praha: Academia, 2009. 261 s. Možné světy; sv. 3. ISBN 978-80-200-1718-5.)

CUBITT, Sean. The Cinema Effect. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005. 472 s. ISBN 978-0262532778.

CURRIE, Mark. About Time. Narrative, Fiction and the Philosophy of Time. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 176 s. ISBN 978-0748624249.

DIDI-HUBERMAN, Georges. La ressemblance par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte. Paris: Éditions de Minuit, 2008. 379 s. Paradoxe. ISBN 978-2-7073-2036-0.

GINSBURG, Carlo. Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst. Berlin: Wagenbach, 2002. 172 s ISBN 978-3803124302.

HUSSERL, Edmund. Späte Texte über Zeitkonstitution (1929-1934). Die C-Manuskripte. Hrsg. von Dieter Lohmar, Husserliana Materialien Bd. VIII. Berlin: Springer, 2006. 475 s. ISBN 978-1402041211.

JANKOVIČ, Milan. Dílo v pohybu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 139 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-1749-9.

KRACAUER, Siegfried. Theory of Film. The Redemption of Physical Reality. Princeton: Princeton, 1997. 364 s.ISBN 0-691-13704-3.

LOTMAN, Jurij Michajlovič. Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. 2. vyd. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2008. 139 s. Camera lucida. ISBN 978-80-85187-51-9.

PEIRCE, Charles Sanders. Collected Papers of Ch.S. Peirce.I.-VI, ed. by Ch. Harsthorne and P. Weis. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1931-35; VII.-VIII. ed. by A.W. Burks. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1958.

ROMANO, Claude. L'événement et le monde. Paris: Presses Universitaires de France, 1998. 304 s. ISBN 978-2130490708.

ROMANO, Claude. L'événement et le temps. Paris: Presses Universitaires de France, 2012. 336 s. ISBN 978-2130594857.

ROMANO, Claude. Il y a : Essais de phénoménologie. Paris: Presses Universitaires de France, 2003. 384 s. ISBN 978-2130532927.

WHITEHEAD, Alfred North. Process and Reality (Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927-28). 2 vyd. New York: Free Press, 1979. 413 s. ISBN 978-0029345702.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem závěrečného hodnocení je odevzdaný závěrečný esej na téma, které souvisí s obsahem přednášek.

Poznámka

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=AFSV00408

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost FF 217
FF UK - učebna 217

()
PETŘÍČEK M.
17:30–19:00
(přednášková par. 1)
Výuka na FFUK, Palachovo nám. 2, učebna 217. Výuka zhačíná 9. 10. 2023
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:30–19:00 Miroslav PETŘÍČEK FF UK - učebna 217
Výuka na FFUK, Palachovo nám. 2, učebna 217. Výuka zhačíná 9. 10. 2023 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů