Zjednodušený studijní plán Střihová skladba - magistr_2021

Katedra střihové skladby

Studijní program: Střihová skladba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
306DFUČ1 Dílna filmového učitelství 1 Z 2
306DSM5 Dílna střihové skladby 5 Z 3
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 Z 1
306OSE7 Oborový seminář 7 Z 1
306PEV1 Pedagogická asistence - výuka KSS 1 Z 3
306VP Postava Z 2
306PZD Příprava záznamu v DISKu Z 2
306TSS4 Teorie střihové skladby 4 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306DAN1 Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 1 Z 2
306CPP1 Character + psychology and personality profile 1 Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Mg_KSS
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KSS
výběr ze skupiny Skladba_KSS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
306DFUČ2 Dílna filmového učitelství 2 ZK 2
306DSM6 Dílna střihové skladby 6 Z 3
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 ZK 3
306HPK4 Hostování na projekcích klauzur 4 Z 1
306KSO4 Katederní soustředění v Poněšicích 4 Z 2
306KLA3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
306OSE8 Oborový seminář 8 Z 1
306PAF Příprava autorského magisterského filmu KSS Z 1
306SD4 Seminář k diplomové práci 4 Z 2
306SP4 Společná cvičení 4 Z 5
306ZD Záznam divadelního představení Z 4
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306DAN2 Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 2 ZK 2
306CPP2 Character + psychology and personality profile 2 ZK 2
306SVE1 Světlozpyt 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Mg_KSS
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KSS
výběr ze skupiny Skladba_KSS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DSM7 Dílna střihové skladby 7 Z 3
306OSE9 Oborový seminář 9 Z 1
306PEV2 Pedagogická asistence - výuka KSS 2 Z 3
306PZH Příprava záznamu na HAMU Z 2
306SD5 Seminář k diplomové práci 5 Z 2
306TSS5 Teorie střihové skladby 5 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306DAN1 Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 1 Z 2
306CPP1 Character + psychology and personality profile 1 Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Mg_KSS
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KSS
výběr ze skupiny Skladba_KSS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306AFK Autorský magisterský film KSS Z 10
306DSM8 Dílna střihové skladby 8 Z 3
306KSO5 Katederní soustředění v Poněšicích 5 Z 2
306OSE0 Oborový seminář 10 Z 1
306SD6 Seminář k diplomové práci 6 Z 2
306SP5 Společná cvičení 5 Z 5
306ZKK Záznam koncertu klasické hudby Z 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306DAN2 Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 2 ZK 2
306CPP2 Character + psychology and personality profile 2 ZK 2
306SVE1 Světlozpyt 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné A Mg_KSS
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KSS
výběr ze skupiny Skladba_KSS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60