Postupy a technologie filmového zvuku 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PTFIZ3 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je studenty seznámit s procesem vzniku zvukové stopy v profesionálních podmínkách. V průběhu

semestru projde přednášející postupně všechny fáze výroby a tvorby zvuku. Velká pozornost bude věnována

postupům, názvosloví a časové a finanční náročnosti jednotlivých fází od předprodukční, produkční, postpprodukční

až po distribuční. Budou probrány specifika domácí i zahraniční tvorby.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Studenti budou hodnoceni na základě účasti a aktivity v hodinách.

Vyžadovaná účast na přednáškách je min. 66,6 %

Obsah kurzu

Organizace a řízení zvukové produkce a postprodukce

Osnova předmětu:

  1. Fáze předprodukční. Literární scénář, Technický scénář, Storyboard, obhlídky, rozpočet na lokační natáčení
  2. Natáčení. Technika, zvukový štáb,
  3. Postprodukce. Fáze a časová náročnost, jednotlivé profese, rozpočtování
  4. Mix, formáty, rozdíly Film a TV
  5. Výstupní formáty. Film a TV, VOD, CC, Deliverables, bezpečnost a problematika „Means of Delivery“

Doporučená nebo povinná literatura

Vincent Anthony LoBrutto, Sound-On-Film: Interviews with Creators od Film Sound, ISBN-13: 978-0275944438

John Purcell, Dialogue Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art, ISBN-13: 978-0240809182

David Sonnenschein: Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, ISBN-13: 978-0941188265

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě účasti na přednáškách

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 323
Sborovna KZT

(Lažanský palác)
REJHOLEC P.
13:10–14:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Pavel REJHOLEC Sborovna KZT
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů