Daně a účetnictví 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DUC2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ŠINDELÁŘ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Kurz přímo navazuje na kurz Daně a účetnictví 1. Jeho cílem je ukotvit, prohloubit a rozšířit znalosti nabyté v kurzu Daně a účetnictví 1. Důchodové daně se rozšíří o dopady sociálního a zdravotního pojištění a o podrobnější znalosti o problematice účetnictví. Kurz dále zahrnuje problematiku daně z přidané hodnoty (se zaměřením na pochopení principu této daně a vnitrostátních transakcí), problematiku daňového řádu a problematiku neziskového sektoru.

OSNOVA

1.Opakování látky předmětu Daně a účetnictví 1 (1 přednáška)

a.Ověření základních znalostí o daňové problematice

b.Pojmosloví

c. Daň z příjmů fyzických i právnických osob

2.Daň z příjmu fyzických osob (3 přednášky)

a.Dopady sociálního a zdravotního pojištění do výpočtu čistého příjmu ze závislé činnosti (zaměstnání)

b.Dopady sociálního a zdravotního pojištění do příjmů z podnikání

3.Daň z příjmů právnických osob – zaměření především na účetnictví a neziskový sektor (3 přednášky)

a.Podrobnější představení problematiky účetnictví

b.Specifika zdanění neziskového sektoru

4.Daň z přidané hodnoty (4 přednášky)

a.Vysvětlení problematiky poplatník vs. plátce daně

b.Základní mechanismus zdanění – daň na výstupu, nárok na odpočet

c. Základní aspekte přenesení daňové povinnosti

d.Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty

5.Ostatní přímé a nepřímé daně (1 přednáška)

a.Stručné informace o majetkových daních, dani silniční, spotřebních a ekologických daní a clech

6.Následné daňové a jiné povinnosti (1 přednáška)

a.Komunikace s daňovou správou – podání daňového přiznání, hrozba pokut a penále

b.Audit účetní závěrky

Doporučená nebo povinná literatura

MÜLLEROVÁ, Libuše, ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0. – vybrané kapitoly

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

-ostatní literatura zadaná na přednáškách

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je min. docházka 75%.

Výsledné hodnocení se skládá z:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠINDELÁŘ M.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:20–18:55 Michal ŠINDELÁŘ Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů