Daně a účetnictví 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DUC2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal ŠINDELÁŘ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ŠINDELÁŘ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Kurz přímo navazuje na kurz Daně a účetnictví 1. Jeho cílem je ukotvit, prohloubit a rozšířit znalosti nabyté v kurzu Daně a účetnictví 1. Důchodové daně se rozšíří o dopady sociálního a zdravotního pojištění a o podrobnější znalosti o problematice účetnictví. Kurz dále zahrnuje problematiku daně z přidané hodnoty (se zaměřením na pochopení principu této daně a vnitrostátních transakcí), problematiku daňového řádu a problematiku neziskového sektoru.

OSNOVA

1.Opakování látky předmětu Daně a účetnictví 1 (1 přednáška)

a.Ověření základních znalostí o daňové problematice

b.Pojmosloví

c. Daň z příjmů fyzických i právnických osob

2.Daň z příjmu fyzických osob (3 přednášky)

a.Dopady sociálního a zdravotního pojištění do výpočtu čistého příjmu ze závislé činnosti (zaměstnání)

b.Dopady sociálního a zdravotního pojištění do příjmů z podnikání

3.Daň z příjmů právnických osob – zaměření především na účetnictví a neziskový sektor (3 přednášky)

a.Podrobnější představení problematiky účetnictví

b.Specifika zdanění neziskového sektoru

4.Daň z přidané hodnoty (4 přednášky)

a.Vysvětlení problematiky poplatník vs. plátce daně

b.Základní mechanismus zdanění – daň na výstupu, nárok na odpočet

c. Základní aspekte přenesení daňové povinnosti

d.Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty

5.Ostatní přímé a nepřímé daně (1 přednáška)

a.Stručné informace o majetkových daních, dani silniční, spotřebních a ekologických daní a clech

6.Následné daňové a jiné povinnosti (1 přednáška)

a.Komunikace s daňovou správou – podání daňového přiznání, hrozba pokut a penále

b.Audit účetní závěrky

Doporučená nebo povinná literatura

MÜLLEROVÁ, Libuše, ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0. – vybrané kapitoly

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

-ostatní literatura zadaná na přednáškách

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je min. docházka 75%.

Výsledné hodnocení se skládá z:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠINDELÁŘ M.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:20–18:55 Michal ŠINDELÁŘ Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů