Daně a účetnictví 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DUC1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy daňového systému v České republice a podrobněji představit studentům důchodové daně, tj. daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Z hlediska konstrukce daní z příjmu fyzických a právnických osob se studenti seznámí se základy účetnictví (podvojného i jednoduchého) a základy daňové evidence.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1.Soustava daní (2 přednášky)

a.Zařazení daňového a účetního práva do právní soustavy České republiky

b.Představení jednotlivých daní a daňového mixu České republiky

c. Základní daňové pojmosloví – daň, daňový subjekt, předmět daně, základ daně atd.

d.Význam daní v národním hospodářství

2.Základy účetnictví (1 přednáška)

a.Definice účetní jednotky, jednoduché a podvojné účetnictví, základní zásady účtování

b.Základní seznámení s účetní závěrkou

3.Přímé daně (dohromady 10 přednášek)

a.Daň z příjmů fyzických osob (6 přednášek)

i.Představení jednotlivých dílčích základů daně

ii.Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

iii.Příjmy z podnikání – daňová evidence, uplatňování výdajů paušálem, základy účetnictví

iv.Vyplnění daňového přiznání

b.Daň z příjmů právnických osob (4 přednášky)

i.Stanovení základu daně

ii.Účetnictví

Doporučená nebo povinná literatura

MÜLLEROVÁ, Libuše, ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0. – vybrané kapitoly

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

-ostatní literatura zadaná na přednáškách

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je min. docházka 75%.

Výsledné hodnocení se skládá z:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů