Daně a účetnictví 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DUC1 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy daňového systému v České republice a podrobněji představit studentům důchodové daně, tj. daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Z hlediska konstrukce daní z příjmu fyzických a právnických osob se studenti seznámí se základy účetnictví (podvojného i jednoduchého) a základy daňové evidence.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1.Soustava daní (2 přednášky)

a.Zařazení daňového a účetního práva do právní soustavy České republiky

b.Představení jednotlivých daní a daňového mixu České republiky

c. Základní daňové pojmosloví – daň, daňový subjekt, předmět daně, základ daně atd.

d.Význam daní v národním hospodářství

2.Základy účetnictví (1 přednáška)

a.Definice účetní jednotky, jednoduché a podvojné účetnictví, základní zásady účtování

b.Základní seznámení s účetní závěrkou

3.Přímé daně (dohromady 10 přednášek)

a.Daň z příjmů fyzických osob (6 přednášek)

i.Představení jednotlivých dílčích základů daně

ii.Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

iii.Příjmy z podnikání – daňová evidence, uplatňování výdajů paušálem, základy účetnictví

iv.Vyplnění daňového přiznání

b.Daň z příjmů právnických osob (4 přednášky)

i.Stanovení základu daně

ii.Účetnictví

Doporučená nebo povinná literatura

MÜLLEROVÁ, Libuše, ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0. – vybrané kapitoly

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

-ostatní literatura zadaná na přednáškách

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je min. docházka 75%.

Výsledné hodnocení se skládá z:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů