TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305TVS1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivo MATHÉ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor PRŮŠA

Obsah

Předmět, který je rozvržen do 3 semestrů, seznamuje posluchače se základními normami televizního vysílání v České republice, pravidly vysílání, vnitřní strukturou a chodem televizí a s televizní produkcí jako takovou.

Výuka probíhá formou kombinace přednášek, návštěv reálných natáčení a prohlídek nejtypičtějších výrobních pracovišť ČT.

Rozsah probírané látky na semináři TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1:

-Televizní žánry, druhy akvizice televizních pořadů

-Výroba TV pořadu

-Ukončení výroby pořadu

-Obrazová postprodukce televizních pořadů

-Zvuková postprodukce televizních pořadů

-Sekvenční technologie při výrobě TV pořadů

Na TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 navazují TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 a 3.

Výsledky učení

Cílem a smyslem tohoto předmětu je praktické seznámení s televizním prostředím v ČR a osvojení si produkčních dovedností při výrobě televizních pořadů všech žánrů.

Po absolvování všech předmětů TV seminář výroba, vysílání, řízení 1 – 3 je posluchač připraven na výkon v pozicích středního managementu v oblasti audiovize (vedoucí produkce, výkonný producent), či jiných kulturních odvětvích.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

-Zákony vztahující se k mediálnímu a televiznímu prostředí v ČR (Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, Zákon o České televizi, Zákon o televizních a rozhlasových poplatcích, ostatní související legislativa)

-Internetové stránky soukromých TV vysílatelů v ČR

-Internetové stránky veřejnoprávního TV vysílatele v ČR: www.ceskatelevize.cz (zákony, kodex, spolupráce s tvůrci a nezávislými producenty, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, Rada ČT, atd.)

-Internetové stránky ochranných a profesních organizací působících v oblasti audiovize

-Internetové stránky Státního fondu kinematografie

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet – Individuální pohovor ověřující osvojené znalosti, dále se hodnotí docházka (min. požadavek 75%) a aktivní přístup posluchačů na hodinách.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
PRŮŠA V.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Viktor PRŮŠA Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů