Postupy a technologie obrazové postprodukce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PTP zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal KŘEČEK

Obsah

1.Obrazová postprodukce – úvod: základy pipeline postprodukce celovečerního filmu - data management, editing, conforming, VFX, color correction a deliverables

2.Obrazová postprodukce – časová náročnost a rozpočet

3.Koordinace obrazové postprodukce - problematika řízení, nastavení timingu

4 a 5) VFX / GGI - Úvod do VFX, VFX supervize, postupy a technologie VFX

1.VFX pipeline - kompletní výrobní řetězec, VFX a jeho optimalizace

2.VFX rozpočet, VFX ballpark - analýza scénáře, VFX breakdown, nacenění assetu

3.VFX koordinace - VFX supervizor, VFX producer, VFX koordinátor, nastavení timingu

4.Color grading - základní postupy při barevných korekcích, co je a není možné na gradingu dělat, časové odhady, typy gradingu (Kino / TV / HDR)

5.Deliverables - formáty pro jednotlivé výstupy (Kino / TV/ VOD)

6.Optimalizace VFX - maximální production value a efektivita VFX v rámci rozpočtu

7.VFX producer a vendoři – současné trendy výroby VFX u mezinárodních filmů a seriálů

Výsledky učení

Cílem předmětu je studenty seznámit se základním procesem obrazové postprodukce. V průběhu semestru projde přednášející se studenty základní postupy a technologie obrazové postprodukce se zaměřením na praxi v českém filmovém průmyslu, především potom časovou a finanční náročnost jednotlivých fází výroby. Studenti budou obeznámeni s problematikou rozpočtování a plánování jednotlivých fází obrazové postprodukce, s detailnějším zaměřením na oblast výroby vizuálních efektů. Student bude na konci semestru obeznámen s náročností jednotlivých fází obrazové postprodukce, od preprodukce, přes produkci, až po samotnou postprodukci.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

KERLOW, Isaac Victor. The art of 3D computer animation and effects. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2009. ISBN 0470084901.

OKUN, Jeffrey A. a Susan ZWERMAN. The VES handbook of visual effects: industry standard VFX practices and procedures. Burlington, MA: Focal Press/Elsevier, c2010. ISBN 0240812425.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni na základě účasti a aktivity v hodinách a závěrečného písemného testu. Vyžadovaná účast na přednáškách je min. 75%.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
KŘEČEK M.
09:00–10:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Michal KŘEČEK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů