Filmová produkce 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FPR5 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je objasnit studentovi význam rozpočtování v rámci produkce filmového a televizního díla, ale seznámit ho i s aktuálními metodami, které umožňují snazší přehled a kontrolu rozpočtu i projektu samotného. Součástí předmětu je příprava praktické bakalářské práce a jejího rozpočtu.

Absolvent předmětu plně porozumí rozpočtování audiovizuálního díla, jakožto základní práci výkonného producenta.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

 1. Rozpočet - časoprostorový vzorec
 2. Základní principy rozpočtování - čtyři základní úrovně, odpovědnost za jednotlivé části,...
 3. Části rozpočtu - departmenty, položky, dny, ceny, paušál,...
 4. Globální proměnné
 5. Taxonomie rozpočtu - centrální model, departmentový model, kombinovaný model
 6. Rozpočtové skupiny - štábové, typové (transport, prodej, nákup, lidé, výpomoce), volitelné,

nad čarou, pod čarou, ostatní, postprodukce, kreditové

 1. Použití lokací a podrozpočtů - kombinované rozpočty různých stran a měn
 2. Metody estimace přesčasů
 3. Specifika rozpočtování herců
 4. Kreditové části rozpočtu - pojištění, rezerva, bond, režijní náklady, producentské fee
 5. Pobídky a jejich estimace - 20%, 10%, kvalifikované položky
 6. Uzavření rozpočtu pro vyúčtování - cashflow, budget lock, vyúčtování, cost report,...

Doporučená nebo povinná literatura

BROWN, Robert Latham, Planning the Low-Budget Film. Chalk Hill Books, 2007. 432 s. ISBN-13: 978-0976817802

KOSTER, Robert, The Budget Book for Film and Television. Focal Press, 2004. 350 s. ISBN-13: 978-0240806204

LEVINSON, Louise, Filmmakers and Financing: Business Plans for Independents. Routledge, 2016. 304 s. ISBN-13: 978-1138947443

https://www.youtube.com/watch?v=cTEWZ5fJei4

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška s prezentací po odevzdání zadané práce.

Povinná docházka 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů