Filmová produkce 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FPR5 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

 1. Rozpočet - časoprostorový vzorec
 2. Základní principy rozpočtování - čtyři základní úrovně, odpovědnost za jednotlivé části,...
 3. Části rozpočtu - departmenty, položky, dny, ceny, paušál,...
 4. Globální proměnné
 5. Taxonomie rozpočtu - centrální model, departmentový model, kombinovaný model
 6. Rozpočtové skupiny - štábové, typové (transport, prodej, nákup, lidé, výpomoce), volitelné,

nad čarou, pod čarou, ostatní, postprodukce, kreditové

 1. Použití lokací a podrozpočtů - kombinované rozpočty různých stran a měn
 2. Metody estimace přesčasů
 3. Specifika rozpočtování herců
 4. Kreditové části rozpočtu - pojištění, rezerva, bond, režijní náklady, producentské fee
 5. Pobídky a jejich estimace - 20%, 10%, kvalifikované položky
 6. Uzavření rozpočtu pro vyúčtování - cashflow, budget lock, vyúčtování, cost report,...

Výsledky učení

Cílem předmětu je objasnit studentovi význam rozpočtování v rámci produkce filmového a televizního díla, ale seznámit ho i s aktuálními metodami, které umožňují snazší přehled a kontrolu rozpočtu i projektu samotného. Součástí předmětu je příprava praktické bakalářské práce a jejího rozpočtu.

Absolvent předmětu plně porozumí rozpočtování audiovizuálního díla, jakožto základní práci výkonného producenta.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

BROWN, Robert Latham, Planning the Low-Budget Film. Chalk Hill Books, 2007. 432 s. ISBN-13: 978-0976817802

KOSTER, Robert, The Budget Book for Film and Television. Focal Press, 2004. 350 s. ISBN-13: 978-0240806204

LEVINSON, Louise, Filmmakers and Financing: Business Plans for Independents. Routledge, 2016. 304 s. ISBN-13: 978-1138947443

https://www.youtube.com/watch?v=cTEWZ5fJei4

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška s prezentací po odevzdání zadané práce.

Povinná docházka 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů