TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305TVS2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivo MATHÉ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MYSLÍK

Obsah

Výuka probíhá formou kombinace přednášek, návštěv reálných natáčení a prohlídek nejtypičtějších výrobních pracovišť ČT.

Rozsah probírané látky na semináři TV výroba, vysílání, řízení 2:

-Vývoj TV pořadu

-Grafika a její využití v TV výrobě a vysílání

-Stavebně dekorační technika a výprava v TV výrobě

-Smlouvy při výrobě pořadů

-Převzaté pořady, akvizice

-Odbavení televizních pořadů do vysílání

Na TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 navazují TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3 a Praxe televizní v rozsahu 2 týdnů v Produkci ČT. Stáž lze absolvovat v průběhu zimního či letního semestru 2. ročníku bakalářského studia.

Po absolvování všech předmětů TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 – 3 je posluchač připraven na výkon v pozicích středního managementu v oblasti audiovize (vedoucí produkce, výkonný producent), či jiných kulturních odvětvích.

Výsledky učení

Cílem a smyslem tohoto předmětu je praktické seznámení s televizním prostředím v ČR a osvojení si produkčních dovedností při výrobě televizních pořadů všech žánrů.

Předmět, který je rozvržen do 3 semestrů, seznamuje posluchače se základními normami televizního vysílání v České republice, pravidly vysílání, vnitřní strukturou a chodem televizí a s televizní produkcí jako takovou.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

-Zákony vztahující se k mediálnímu a televiznímu prostředí v ČR (Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, Zákon o České televizi, Zákon o televizních a rozhlasových poplatcích, ostatní související legislativa)

-Internetové stránky soukromých TV vysílatelů v ČR

-Internetové stránky veřejnoprávního TV vysílatele v ČR: www.ceskatelevize.cz (zákony, kodex, spolupráce s tvůrci a nezávislými producenty, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, Rada ČT, atd.)

-Internetové stránky ochranných a profesních organizací působících v oblasti audiovize

-Internetové stránky Státního fondu kinematografie

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet – hodnotí se docházka (min. požadavek 75 %), aktivní přístup posluchačů na seminářích + písemná úvaha na zadané téma.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
MYSLÍK V.
18:10–19:45
(přednášková par. 1)
Výuka předmětu bude zahájena 10. 10. 2023.
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–19:45 Václav MYSLÍK Učebna KP 330
Lažanský palác
Výuka předmětu bude zahájena 10. 10. 2023. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů