Krátká adaptace

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KRAD zkouška 3 50 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 38 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr JARCHOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza BRDEČKOVÁ, Petr JARCHOVSKÝ

Obsah

Krátká adaptace slouží k ověření adaptačních postupů před prací na dlouhé adaptaci i jako podklad diskuze ve scénáristickém semináři. Společnou předlohu (povídku) zadává vedoucí pedagog II.ročníku. Studenti mohou průběžně posuzovat rozdílné přístupy k adaptaci zadané předlohy. Práce může být využita i v jiných seminářích a sloužit jako podklad pro dialog s budoucím vedoucím pedagogem dílny, v níž chce student pracovat na dlouhé adaptaci.

Výsledky učení

Krátká adaptace slouží k ověření adaptačních postupů před prací na dlouhé adaptaci i jako podklad diskuse ve scénáristickém semináři.

Předpoklady a další požadavky

Krátka adaptace patří k hlavním úkolům ZS 2.ročníku BS na KSD. Předpokladem je postup do tohoto ročníku, talent, včasné plnění termínů a aktivita v dramaturgické diskusi.

Literatura

Přidělený příběh je každý rok aktualizován.

Příklady:

KUTTNER Henry: Byl to démon. In: Čarovný svět H. Kuttnera. Praha: Albatros, 2001

MRAVCOVÁ Marie: Literatura ve filmu. Praha: Melantrich,1990

MRAVCOVÁ Marie: Od Oidipa k Francouzově milence. Praha: NFA,2001

Hodnoticí metody a kritéria

75% docházka na semináři, maximálně angažovaná připravená účast v dramaturgické diskusi, 2 odevzdané verse v daných termínech.

Ve skupině Jaroslova Pozziho je termínen odevzdání 1. verze malé adaptace pátek 17. 12. O všech pracích se vede společná rozprava. 21. 12.

Poznámka

Žádné poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů