Krátká adaptace

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KRAD ZK 3 50S česky zimní

Garant předmětu

Lubor DOHNAL, Jaroslav POZZI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lubor DOHNAL, Jaroslav POZZI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Krátká adaptace slouží k ověření adaptačních postupů před prací na dlouhé adaptaci i jako podklad diskuse ve scénáristickém semináři.

Forma studia

Společnou předlohu (povídku) zadává vedoucí pedagog II.ročníku. Základem pedagogického procesu je řízená dramaturgická diskuse nad minimálně 2 versemi adaptace. Studenti mohou průběžně posuzovat rozdílné přístupy k adaptaci zadané předlohy.

Předpoklady a další požadavky

Krátka adaptace patří k hlavním úkolům ZS 2.ročníku BS na KSD. Předpokladem je postup do tohoto ročníku, talent, včasné plnění termínů a aktivita v dramaturgické diskusi.

Obsah kurzu

Krátká adaptace slouží k ověření adaptačních postupů před prací na dlouhé adaptaci i jako podklad diskuze ve scénáristickém semináři. Společnou předlohu (povídku) zadává vedoucí pedagog II.ročníku. Studenti mohou průběžně posuzovat rozdílné přístupy k adaptaci zadané předlohy. Práce může být využita i v jiných seminářích a sloužit jako podklad pro dialog s budoucím vedoucím pedagogem dílny, v níž chce student pracovat na dlouhé adaptaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Přidělený příběh je každý rok aktualizován.

Příklady:

KUTTNER Henry: Byl to démon. In: Čarovný svět H. Kuttnera. Praha: Albatros, 2001

MRAVCOVÁ Marie: Literatura ve filmu. Praha: Melantrich,1990

MRAVCOVÁ Marie: Od Oidipa k Francouzově milence. Praha: NFA,2001

Hodnoticí metody a kritéria

75% docházka na semináři, maximálně angažovaná připravená účast v dramaturgické diskusi, 2 odevzdané verse v daných termínech.

Ve skupině Jaroslova Pozziho je termínen odevzdání 1. verze malé adaptace pátek 17. 12. O všech pracích se vede společná rozprava. 21. 12.

Poznámka

Žádné poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů