English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Mgr. Marta ŠVECOVÁ

Email:
marta.svecova@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • Bieliková Zuzana – Práce filmového sales agenta
  • BcA. Sládková Magdalena – Fruktifikace VoD jako nového distribučního kanálu
  • BcA. Kotrlová Jitka – Možnosti prezentace začínajících producentů na filmových trzích
  • MgA. Šilarová Hana – Industry program Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a jeho přínos pro producenta
  • MgA. Vondráčková Alexandra – Analýza marketingových nástrojů hollywoodské mainstreamové produkce
  • MgA. Michálek Tomáš – NOVÉ MOŽNOSTI DISTRIBUCE NÍZKOROZPOČTOVÝCH FILMŮ Z HLEDISKA PRODUCENTA V ČR
  • MgA. Kotrlová Jitka – Koncepce programu pro profesionály
Platnost dat k 22. 6. 2018