Filmový marketing 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FIMA1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta ŠVECOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy filmového marketingu, oborovou terminologií a aktuálním vývojem. Poskytnout studentům orientaci v problematice současného filmového marketingu a umožnit jim zamyslet se nad možnostmi, které jsou k dispozici k propagaci filmového díla, od stádia developmentu až po uvedení filmu do kin.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

Interaktivní přednáška zaměřená na úspěšné strategie filmového marketingu pro každý z důležitých aspektů výroby a propagace audiovizuálního díla. Zaměření na domácí a mezinárodní marketing a distribuci, použití případových studií nezávislých produkčních a distribučních společností.

OSNOVA

1.Film a Marketing: Co je to a proč je to důležité? Přehled různých typů filmového marketingu, zaměření a cíle filmového marketingu, cílové skupiny.

2.Marketing a stadia produkce: specifika marketingu v rámci předprodukčního a vývojového stadia, produkce, postprodukce a uvedení filmu v kinech.

3.Hodnota kreativního balíku - film packaging. Synopse, treatment, log line.

4.Positioning a targeting. Audience design.

5.Marketingové materiály. Trailer, teaser.

6.Trhy: Mezinárodní filmové trhy, jejich dělení a specifika, festivaly a festivalové strategie.

7.Filmové festivaly – historie, dramaturgie festivalu.

8.Festivaly. Mezinárodní filmové festivaly a festivalové strategie.

9.Distribuční specifika Evropy - rozdíly amerického a evropského trhu, kinodistribuce, vs jiné formy distribuce, VOD platformy.

10.Prostředí mezinárodního obchodu. Práce sales agenta. Marketing, PR, prodej.

11.Sales agent a specifika a typy prodeje, typy smluv, dělení společností, spolupráce s producentem.

12.Současná situace distribuce evropských filmů. Czech Film Center a jejich role v propagaci českých filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Marich, R. Marketing to moviegoers: A handbook of strategies used by major studios and independents. Focal Press, 2005.

Durie, J., Pham, A., Watson, N. Marketing and selling your film around the world: A guide for independent filmmakers. Silman-James Press, 1998.

Kerrigan, Finola. Film Marketing. Butterworth – Heinemann, 2010

Johnová, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2724-0

Kesner, L. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní účast v diskusích na seminářích. Celkové hodnocení se skládá ze 75 % docházky a aktivity na seminářích, a 25 % prezentace seminární práce.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
ŠVECOVÁ M.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:50–11:25 Marta ŠVECOVÁ Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů