Oborový seminář KSD 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301OSKSD4 zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Společný celokatedrový seminář, zaměřený na reflexi podob a funkcí příběhu v kontextu různých oborů lidské činnosti a vědních oborů.

Bodová osnova:

Jde o volně související samostatné semináře, zprostředkovávající různé náhledy na příběh a narativitu, většinou s pomocí pozvaných hostů.

Výsledky učení

Zprostředkovávat studentům podněty pro promýšlení vlastní tvorby v širším kontextu současného mediálního světa a v kontextu společenských i přírodních věd.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

  1. kniha Mojžíšova (Genesis)

LANGER, Jiří. Devět bran. Praha: Sefer, 1996. 344 s. ISBN 80-85924-11-0

FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství. Praha: NLN, 1994. 212 s. ISBN 80-7106-085-2

TURNER, Victor. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004. 194 s. ISBN 80-7226-900-3

BACHTIN, Michail. Fracois Rabelais a lidová kultura středověku. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 978-80-7203-776-6

ZRZAVÝ, Jan, STORCH, David, MIHULKA, Stanislav. Jak se dělá evoluce. Praha: Paseka, 2004. 1. vyd. 296 s. ISBN 80-7185-578-2

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu a udělení zápočtu je aktivní účast na semináři, s možností maximálně TŘÍ neomluvených absencí.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů