Prezentace námětu bakalářského scénáře

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PN zápočet 1 česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Obsah

Studenti na základě vlastního písemného podkladu představí námět a koncept svého bakalářské autorského scénáře formou veřejné prezentace.

Výsledky učení

Poskytnout studentům možnost prezentovat námět svého bakalářského scénáře před širším kolegiem katedry. Dát studentům možnost osvojit si návyky prezentace scénáře ve fázi námětu tak, jak to bývá běžně vyžadováno ve filmařské praxi. Umožnit studentům těžit při dalším rozvíjení námětu ze širší reflexe mimo okruh konkrétní scenáristické dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je připravená a důstojně provedená prezentace konceptu a námětu svého bakalářského scénáře.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů