Zjednodušený studijní plán Scenáristika a dramaturgie - Bc

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Studijní program: Scenáristika a dramaturgie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DSE1 Dramaturgický seminář 1 ZK 3
301OSKSD1 Oborový seminář KSD 1 Z 1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
301ROFI1 Rozbory filmů 1 Z 1
301SSD1 Scenáristický seminář 1 ZK 4
301SOBS1 Soustředění bakalářského stupně 1 Z 3
301SVEL1 Světová literatura 1 Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSD
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSD
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
301DSE2 Dramaturgický seminář 2 ZK 3
301KLZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2 Z 1
301OBE Obrazová etuda 3-5 minut Z 2
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
301ROFI2 Rozbory filmů 2 ZK 1
301SSD2 Scenáristický seminář 2 ZK 5
301SVEL2 Světová literatura 2 Z 2
301ZKP Základy kameramanské praxe Z 1
301ZASP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSD
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSD
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
301DSE3 Dramaturgický seminář 3 ZK 3
301KRAD Krátká adaptace ZK 3
301LF1 Literatura ve filmu 1 Z 1
301MAT Malé texty Z 2
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 Z 1
305P1 Pitching 1 - KP Z 2
301PAZ Prezentace adaptačního záměru Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
301ROFI3 Rozbory filmů 3 ZK 2
301SSD3 Scenáristický seminář 3 ZK 4
301SOBS2 Soustředění bakalářského stupně 2 Z 3
301SVEL3 Světová literatura 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSD
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSD
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DSE4 Dramaturgický seminář 4 ZK 3
301FR Fotoromán ZK 2
301KLZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
301LF2 Literatura ve filmu 2 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4 Z 1
301ROFI4 Rozbory filmů 4 ZK 2
301SSD4 Scenáristický seminář 4 ZK 5
301SF Současné TV formáty Z 3
301SVEL4 Světová literatura 4 ZK 2
301ZASP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSD
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSD
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DSE5 Dramaturgický seminář 5 ZK 3
302LVF Literární vývoj filmu druhého ročníku KR Z 2
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 Z 1
301PN Prezentace námětu bakalářského scénáře Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
301RS1 Radikální strategie ve scenáristice 1 Z 1
301SSD5 Scenáristický seminář 5 ZK 4
301TBP1 Seminář k teoretické bakalářské práci 1 Z 1
301SOBS3 Soustředění bakalářského stupně 3 Z 3
301TTS Tvorba technického scénáře Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSD
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSD
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DSE6 Dramaturgický seminář 6 ZK 3
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6 Z 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
301RS2 Radikální strategie ve scenáristice 2 Z 1
301SSD6 Scenáristický seminář 6 ZK 5
301SFR Scénář filmu pro studenty režie Z 5
301TBP2 Seminář k teoretické bakalářské práci 2 Z 1
301ZASP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KSD
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KSD
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 17
Celkem kreditů za ročník 60