Klauzurní zkouška 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KLZK1 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit studentovi obhájit svou ročníkovou práci.

Forma studia

Klauzurní zkouška.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je včas a v domluveném termínu odevzdaná klauzurní práce.

Obsah kurzu

Středometrážní scénář k hranému filmu.

Komise bere v úvahu i průběžnou práci studenta během akademického roku a schopnost reflektovat a obhájit předložený text.

Doporučená nebo povinná literatura

K tomuto předmětu nejsou třeba žádné studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Komise hodnotí kvalitu autorského výkonu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů