Základy kameramanské praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301ZKP zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Osnova:

I. Kinematografie jako informační systém - srovnání kinematografie a literatury

II. Kinematografický obraz

  1. Výrazivo, stavební složky, obsah, význam, skladba. Stavební postupy, skladebné postupy, výrazové postupy.
  2. Výrazové prostředky kinematografického obrazu

2.1. Kompozice obrazu - lineární, plošná, prostorové řešení, formát obrazu

2.2. Pohyb - vnitřní a vnější pohyb, rychlost a charakter pohybu, technické prostředky pro pohyb kamery

2.3. Světlo - technické a výtvarné světlo, světlotonalita obrazu, světelná konstrukce, styly v osvětlování

2.4. Barva - vnímání barev, uspořádání barev, barevné kontrasty, barevná kompozice

III. Videokamera - seznámení s obsluhou, nastavení, problematika expozice, pohybu

IV. Praktická organizace natáčení

V. Zadání cvičení, konzultace scénářů

VI. Analýza natočeného materiálu a výsledný střih

Výsledky učení

Cílem semináře je seznámit studenty s výrazovými prostředky, stavbou a skladbou kinematografického obrazu a jejich praktickým využitím.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu „Filmová technika a technologie“ v zimním semestru.

Literatura

ADLER, Rudolf, MYSLÍK, Jiří. ABCD..pro všechny: Film a video. Impuls, 2006. 143 s. ISBN 80-232-8241-9

WILSON´S, Anton. Cinema Workshop /Hollywood 1983/. ISBN 0-935578-08-0

Šmok Ján. Úvod do teorie skladby kinematografického obrazu. Praha 1972

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě účasti a aktivity při výuce a absolvování přípravy praktického cvičení.

Webová stránka předmětu

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů