Oborový seminář KSD 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301OSKSD6 Z 1 4O česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zprostředkovávat studentům podněty pro promýšlení vlastní tvorby v širším kontextu současného mediálního světa a v kontextu společenských i přírodních věd.

Forma studia

Moderovaná beseda s hostem semináře a následná řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Společný celokatedrový seminář, zaměřený na reflexi podob a funkcí příběhu v kontextu různých oborů lidské činnosti a vědních oborů.

Bodová osnova:

Jde o volně související samostatnéí semináře, zprostředkovávající různé náhledy na příběh a narativitu, většinou s pomocí pozvaných hostů.

Doporučená nebo povinná literatura

  1. kniha Mojžíšova

Jiří Langer: Devět bran

Michel Foucault: Dějiny šílenství

Victor Turner: Průběh rituálu

Michail Bachtin: Fracois Rabelais a lidová kultura středověku

Jan Zrzavý, David Storch, Stanislav Mihulka: Jak se dělá evoluce

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu a udělení zápočtu je aktivní účast na semináři, s možností maximálně TŘÍ neomluvených absencí.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů