Současné TV formáty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SF Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-Studenti získají přehled o současných formách seriálového vyprávění v tzv. quality TV, principech dramaturgie v různých seriálových formátech, vlivu podmínek producenta a vysílatele na zadání AV díla.

Forma studia

Seminář, který kombinuje přednášku, projekci ukázek, čtení zadaných textů, vypracování a reflexi průběžně zadávaných úkolů a aktivní diskuzi.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základních dramaturgických pojmů, zájem o současnou seriálovou produkci.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak interpretovat seriály. In: Umberto Eco, Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 93-111.

ZATLOUKALOVÁ, Aneta. Specifika seriálové adaptace (od počátků až po současnost). In: Stanislava Fedorová - Alice Jedličková (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro česko literaturu AV ČR, v. v. i. - Akropolis, 2011, s. 210-227.

KOKEŠ, Radomír D.. Teorie seriálové fikce. Možné cesty naratologické analýzy. In: Stanislava Fedorová - Alice Jedličková (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro česko literaturu AV ČR, v. v. i. - Akropolis, 2011, s. 228-257.

KVASNIČKOVÁ, Eva.“Za chvíli mi začíná Ulice…” aneb Rozdílné přístupy v užití řízené a neřízené seriality. In: Stanislava Fedorová - Alice Jedličková (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro česko literaturu AV ČR, v. v. i. - Akropolis, 2011, s. 258-283.

KOKEŠ, Radomír D.. Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění. Akropolis, 2016.

Quality TV: Contemporary American Television and Beyond (eds. Janet McCabe a Kim Akass)

MITTELL, Jason. Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling.

BRETT, Martin. Difficult Men: Behind the Scenes of a Creative Revolution: From the Sopranos and the Wire to Mad Men and Breaking Bad

Dean J. DeFino, The HBO Effect

Martin Schuster, New Television: The Aesthetics and Politics of a Genre

The Netflix effect: technology and entertainment in the 21st century

Trisha Dunleavy, Complex serial drama and multiplatform television

Pamela Douglas, Writing the TV Drama Series 3rd edition: How to Succeed as a Professional Writer in TV

William Rabkin, Writing the Pilot

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů