Dramaturgický seminář 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DSE4 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Základní téma – analýza scénáře dramatického díla v různých fázích vývoje od námětu k pokročilé verzi s prostorem pro výuku dramaturgických přístupů.

Letní semestr druhého ročníku – u natočených i nenatočených scénářů nejdříve seznámení s námětem a analýzou možností jeho dalšího rozvoje, následně analýza první verze – a konečně posouzení konečného tvaru s možností kritické reflexe s případnou účastí autora. Analýza minimálně 1 – 2 scénářů klasických filmů. Dle možností bude zahrnuto setkání nad scénáři právěchystaných či dokončovaných projektů.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů