Rozbory filmů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301ROFI1 zápočet 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie MRAVCOVÁ

Obsah

Podstatu předmětu tvoří individuální analytický a interpretační výkon (písemný) účastníka semináře, konzultovaný s pedagogem. Několikrát za semestr se konají kolokviální rozpravy na téma vybraných filmů, řízené tak, aby se pozornost věnovala postupně všem složkám a aspektům filmového díla (nejen tematickým, ale také výstavbě a obrazovému ztvárnění) a aby byly probrány pokud možno kontinuálně a důsledně. Program seminářů vychází namnoze ze zájmů a návrhů účastníků, preferují se tituly, ktré dokládají nejsoučasnější trendy světové kinematografie.

Výsledky učení

Zkvalitňování myšlení a psaní o filmu (o jeho obsahu i stylu); kladení relevantních otázek, promýšlení vhodného analytického postupu, volba adekvátních subtémat rozboru (tvar) a interpretace (významy a smysl), formulování vlastního názoru na základě profesionální a doložitelné argumentace - nikoliv dojmologie.

Předpoklady a další požadavky

Žádoucí je schopnost využít procesu profesionalizace na odborné filmové škole (poznání technických možností filmové řeči), to znamená zasvěcení do dílčích profesních disciplin.

Literatura

Filmy na nosičích. Recenze a články v odborných časopisech. Internetové informace o filmových tvůrcích a recepci (kritické) jejich děl, popřípadě o festivalových a jiných oceněních.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení seminárních prací

Poznámka

Seminář Rozbory filmů se odehrává 4x za semestr v předem avizovaných datech.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 432
Učebna KSD 432

(Lažanský palác)
MRAVCOVÁ M.
18:10–19:45
(paralelka 1)
4 x za semestr

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:10–19:45 Marie MRAVCOVÁ Učebna KSD 432
Lažanský palác
4 x za semestr paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů