Jazyk komiksu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301JK2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je seznámit s historickými východisky a vývojem fenoménu/žánru komiks. Podrobněji prostudovat základní principy komiksu a zorientevat se v jednotlivých stylech a směrech vývoje současného komiksu. Identifikovat společné prvky a rozdíly mezi filmovým a komikovým scénářem.

Forma studia

Seminář, praktická cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Historické, kulturně-umělecké a společensko-historické východiska, teoretická kritéria hodnocení a typologii komiksu. Komiks je zde chápán jako synkretický umělecký žánr, využívající aspektů nejméně čtyř druhů umění: výtvarného, literárního, filmového a dramatického.

Seminář se zaměří na představení svébytné komiksové sémiotiky a žánrového systému. Za pomoci praktických cvičení odhalí základní prvky žánrové osnovy komiksu (zřetězení vizuálních a dějově nasycených sekvencí na principu střihu a montáže). Umožní vytvářet, ve spolupráci s ilustrátory, vlastní komiksové scénáře, které budou finalizovány. Studentům se tak nabídne autentická zkušenost s realizací komiksového scénáře.

Seminář se skládá z pedagogova teoretického a historického výkladu, praktických cvičení a interaktivní realizace.

Doporučená nebo povinná literatura

GROENSTEEN, Thierry: Stavba komiksu. Host, Brno 2005. 218 s. ISBN 80-7294-141-0

KRUML, Milan. Comics: stručné dějiny.Comics Centrum, Praha 2007. 320 s. ISBN 80-86839-12-5

McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. BB/art s.r.o., Praha 2008. 224 s. ISBN 978-80-7381-419-9

McCLOUD, Scott. Making Comics. HarperCollins, New York 2006. 264 s. ISBN 0060780940

McCLOUD, Scott. Reinventing Comics. HarperCollins, New York 2000. 256 s. ISBN 9780060953508

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

účast a aktivita na seminářích,

vypracování a prezentace praktických cvičení,

vypracování semestrální práce (scénář komiksového příběhu na zadané téma).

Poznámka

Žádné zvláštní poznámky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů