Oborový seminář KSD 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301OSKSD1 Z 1 4O česky zimní

Garant předmětu

Martin RYŠAVÝ, Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin RYŠAVÝ, Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zprostředkovávat studentům podněty pro promýšlení vlastní tvorby v širším kontextu současného mediálního světa a v kontextu společenských i přírodních věd.

Forma studia

Moderovaná beseda s hostem semináře a následná řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Společný celokatedrový seminář, zaměřený na reflexi podob a funkcí příběhu v kontextu různých oborů lidské činnosti a vědních oborů.

Bodová osnova:

Jde o volně související samostatné semináře, zprostředkovávající různé náhledy na příběh a narativitu, většinou s pomocí pozvaných hostů.

Doporučená nebo povinná literatura

  1. kniha Mojžíšova (Genesis)

LANGER, Jiří. Devět bran. Praha: Sefer, 1996. 344 s. ISBN 80-85924-11-0

FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství. Praha: NLN, 1994. 212 s. ISBN 80-7106-085-2

TURNER, Victor. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004. 194 s. ISBN 80-7226-900-3

BACHTIN, Michail. Fracois Rabelais a lidová kultura středověku. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 978-80-7203-776-6

ZRZAVÝ, Jan, STORCH, David, MIHULKA, Stanislav. Jak se dělá evoluce. Praha: Paseka, 2004. 1. vyd. 296 s. ISBN 80-7185-578-2

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu zápočtem je aktivní účast na semináři.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
VAJCHR M.
18:10–20:35
(paralelka 1)
V liché týdny
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:10–20:35 Marek VAJCHR Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
V liché týdny paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů