English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Literatura ve filmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301LF1 Z 1 3/T česky zimní
Garant předmětu:
Marie MRAVCOVÁ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Marie MRAVCOVÁ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Důraz se klade na schopnost uskutečnit literární charakteristiku slovesného díla, tedy na její rozbor z hlediska základních aspektů: žánr, syžet, vypravěč, postava, prostor, čas. Student scenáristiky by měl být schopen pokládat vzhledem k literárnímu textu též otázku jeho filmovatelnosti, být si vědom, v čem klade scenáristické transformaci odpor. Na filmové adaptaci se učíme rozpoznávat dramaturgický a filmově-obrazový záměr tvůrců (adaptátorů); dále posuny (stylu, charakteru postav, vizualizovaného prostředí aj.), proměny a dotváření výchozí látky. Předpokládá se rovněž obeznámenost s autorem literárního díla a s kontextem jeho tvorby.

Forma studia:

Seminář

Předpoklady a další požadavky:

Předpokladem je znalost zadaných literárních předloh a shlédnutí určených filmových titulů.

Obsah kurzu:

Výuka se zaměřuje na významné literární předlohy z oboru umělecké prózy a na jejich filmové ztvárnění (přetavení, transformaci apod.) - to znamená na komparaci slovesného textu a tvaru s jeho obrazově dramatickým přetvořením (s jeho filmovou verzí). Program příslušného kurzu má tři varianty:

1) historickou - analyzují se adaptace natočené podle kanonizovaných děl literární historie, tak zvané klasických (Oidipus král, Dekameron, Canterburské povídky, Nebezpečné známosti, Paní Bovaryová, Germinal apod.)

2) modernistickou - volíme a zkoumáme takové texty, které vznikly v první polovině dvacátého století a znamenaly většinou významný vývojový impuls, či přímo experiment (Smrt

v Benátkách, Swanova láska, Proces, Orlando, Březový háj apod.)

3) aktuální - zařazují se a rozebírají předlohy vydané po druhé světové válce (V sobotu večer, v neděli ráno, Mechanický pomeranč, Francouzova milenka, Konformista, Nahý oběd apod.)

Doporučená nebo povinná literatura:

- vybraná díla světové literatury

- sekundární odborná literatura

- filmové adaptace

- informační materiály o tvůrcích adaptace

Hodnoticí metody a kritéria:

- aktivní účast na semináři, která předpokládá znalost předlohy a příslušného filmu

- referát nejméně jednou za semestr

- ročníková práce: rozbor vybraného slovesného díla a identifikace adaptačního záměru; popřípadě kritické vyhodnocení tohoto záměru

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Bez poznámek

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 432
Učebna KSD 432

(Lažanský palác)
MRAVCOVÁ M.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Střídá se přednáška s projekcí
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
MRAVCOVÁ M.
16:30–18:55
(paralelka 1)
V sudé týdny (v liché týdny přednáška v 432)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Marie MRAVCOVÁ Učebna KSD 432
Lažanský palác
Střídá se přednáška s projekcí paralelka 1
Čt 16:30–18:55 Marie MRAVCOVÁ Projekce FAMU
Lažanský palác
V sudé týdny (v liché týdny přednáška v 432) paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018