Literatura ve filmu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301LF2 ZK 2 3T česky letní

Garant předmětu

Marie MRAVCOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie MRAVCOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Důraz se klade na schopnost uskutečnit literární charakteristiku slovesného díla, tedy na její rozbor z hlediska základních aspektů: žánr, syžet, vypravěč, postava, prostor, čas. Student scenáristiky by měl být schopen pokládat vzhledem k literárnímu textu též otázku jeho filmovatelnosti, být si vědom, v čem klade scenáristické transformaci odpor. Na filmové adaptaci se učíme rozpoznávat dramaturgický a filmově-obrazový záměr tvůrců (adaptátorů); dále posuny (stylu, charakteru postav, vizualizovaného prostředí aj.), proměny a dotváření výchozí látky. Předpokládá se rovněž obeznámenost s autorem literárního díla a s kontextem jeho tvorby.

Forma studia

Pedagogem usměrňované a doplňované sdělení (připravené) některého z účastníků semináře, na které navazuje kolokviální debata.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je znalost zadaných literárních děl a shlédnutí jejich filmových adaptací.

Obsah kurzu

Výuka se zaměřuje na významné literární předlohy z oboru umělecké prózy a na jejich filmové ztvárnění (přetavení, transformaci apod.) - to znamená na komparaci slovesného textu a tvaru s jeho obrazově dramatickým přetvořením (s jeho filmovou verzí). Program příslušného kurzu má tři varianty:

  1. historickou - analyzují se adaptace natočené podle kanonizovaných děl literární historie, tak zvané klasických (Oidipus král, Dekameron, Canterburské povídky, Nebezpečné známosti, Paní Bovaryová, Germinal apod.)
  2. modernistickou - volíme a zkoumáme takové texty, které vznikly v první polovině dvacátého století a znamenaly většinou významný vývojový impuls, či přímo experiment (Smrt

v Benátkách, Swanova láska, Proces, Orlando, Březový háj apod.)

  1. aktuální - zařazují se a rozebírají předlohy vydané po druhé světové válce (V sobotu večer, v neděli ráno, Mechanický pomeranč, Francouzova milenka, Konformista, Nahý oběd apod.)

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
MRAVCOVÁ M.
15:40–18:05
(paralelka 1)
V SUDÉ týdny
místnost 432
Učebna KSD 432

(Lažanský palác)
MRAVCOVÁ M.
15:40–18:05
(paralelka 1)
V LICHÉ týdny

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:40–18:05 Marie MRAVCOVÁ Projekce FAMU
Lažanský palác
V SUDÉ týdny paralelka 1
Čt 15:40–18:05 Marie MRAVCOVÁ Učebna KSD 432
Lažanský palác
V LICHÉ týdny paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů