Prezentace adaptačního záměru

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PAZ Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poskytnout studentům možnost prezentovat svůj adaptační záměr a první verzi adaptačního scénáře před širším kolegiem katedry. Dát studentům možnost osvojit si návyky prezentace scénáře ve fázi námětu a ve fázi rozpracované první verze tak, jak to bývá běžně vyžadováno ve filmařské praxi. Umožnit studentům těžit při dalším rozvíjení scénáře ze širší reflexe jejich práce mimo okruh konkrétní scenáristické dílny.

Forma studia

Prezentace a následná diskuse před kolegiem katedry

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět má charakter veřejné prezentace. Studenti na základě vlastního písemného podkladu odprezentují před plénem katedry a případných hostů způsob, jímž hodlají realizovat úkol adaptace literární předlohy do celovečerního scénáře pro hraný film.

Doporučená nebo povinná literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za připravenou a důstojně odvedenou prezentaci adaptačního záměru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů