Prezentace adaptačního záměru

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PAZ Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Petr JARCHOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr JARCHOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poskytnout studentům možnost prezentovat svůj adaptační záměr a první verzi adaptačního scénáře před širším kolegiem katedry. Dát studentům možnost osvojit si návyky prezentace scénáře ve fázi námětu a ve fázi rozpracované první verze tak, jak to bývá běžně vyžadováno ve filmařské praxi. Umožnit studentům těžit při dalším rozvíjení scénáře ze širší reflexe jejich práce mimo okruh konkrétní scenáristické dílny.

Forma studia

Prezentace a následná diskuse před kolegiem katedry

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět má charakter veřejné prezentace, která je provedena ve dvou kolech: první ve fázi námětu (prezentace zvolené literární předlohy a adaptačního klíče), druhé ve fázi první verze scénáře.

Doporučená nebo povinná literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu zápočtem je aktivní účast.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů