Literární vývoj filmu druhého ročníku KR

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302LVF zápočet 2 16 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr JARCHOVSKÝ, Bohdan SLÁMA

Obsah

V rámci předmětu navazují spolupráci studenti 1. ročníku Katedry režie, studenti 1. ročníku Katedry produkce a studenti 3. ročníku Katedry scenáristiky a dramaturgie na literárním vývoji látky, která poslouží jako základ pro scénář k Hranému filmu druhého ročníku na Katedře režie.

Předmět sestává ze čtyř moderovaných setkání, každé trvající čtyři vyučovací hodiny, jež studenti obou

kateder absolvují společně. Hlavním cílem je, aby studenti scenáristiky ve spolupráci se studenty režie

postupně vypracovali ucelený námět, jenž následně poslouží jako základ pro samostatnou práci studentů

scenáristiky v nadcházejícím semestru.

Minimálně dvou setkání se proto účastní v úloze mentorů pedagogové bakalářských dílen KP. Uvedou

studenty do elementárních základů vývoje filmových látek z pohledu producenta, vedoucího vývoje,

dramaturga i výkonné produkce.

Během moderovaných setkání studenti pod vedením pedagogů projdou následujícími tématickými bloky:

● Definice námětu

● Možnosti dramatické situace

● Postavy a jejich proměny

Studenti společně s pedagogy diskutují o různých přístupech a úskalích jednotlivých látek. Na konci

semestru by měly tvůrčí týmy mít jasnou představu o zpracovávaném tématu, jeho vztahu k základní

dramatické situaci, hlavních postavách a jejich vývoji.

Studenti 1.ročníku KP se moderovaných setkání účastní aktivně v rámci programu své prvácké dílny a

mohou přispívat i svými konkrétními náměty. Učí se rozvíjet dialog s tvůrci a pomáhat s organizací vývoje

látek. Cílem moderovaných setkání je literární vývoj látek určených ke společné realizaci v dalším ročníku

a také vzájemné poznání budoucích tvůrčích týmů a jejich vedoucích pedagogů. Minimálně dvou setkání

se proto účastní v úloze mentorů pedagogové bakalářských dílen KP. Uvedou studenty do elementárních

základů vývoje filmových látek z pohledu producenta, vedoucího vývoje, dramaturga i výkonné produkce.

Výsledky učení

Student zvládá spolupracovat s ostatními tvůrčími složkami při formulování základních idejí v rámci literárního vývoje ● Student se orientuje v procesu literárního vývoje filmového díla ● Student umí srozumitelně prezentovat svůj tvůrčí záměr ● Student rozumí pojmům téma, dramatická situace a proměna postav a chápe jejich vzájemný vztah

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

účast na semináři 80%, odevzdání námětu

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů