Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - Bc – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 301KLZK1 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Dramaturgický seminář 301DSE1 ZK 3 2ST 301DSE2 ZK 3 2ST
Oborový seminář KSD 301OSKSD1 Z 1 12SS 301OSKSD2 Z 1 12SS
Obrazová etuda 3-5 minut 301OBE Z 2
Rozbory filmů 301ROFI1 Z 1 8SS 301ROFI2 ZK 1 8SS
Scenáristický seminář 301SSD1 ZK 4 4ST 301SSD2 ZK 5 4ST
Soustředění bakalářského stupně 301SOBS1 Z 3 48P
Světová literatura 301SVEL1 Z 1 2ST 301SVEL2 Z 2 2ST
Základy kameramanské praxe 301ZKP Z 1 2CT
Závěrečné soustředění v Poněšicích 301ZASP1 Z 4 100P
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 3PT + 3ST 373DSVK2 ZK 3 3PT + 3ST
Minimální počet kreditů za semestr 25 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KSD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KSD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KSD
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KSD
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 309KATB19201R

① Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #